נחתם ההסכם הקיבוצי בבורסה לניירות ערך

ההסכם מסדיר את ביטחונם התעסוקתי של כ-240 עובדי הבורסה לניירות ערך, לתקופה של חמש שנים לפחות ממועד שינוי מבנה הבעלות הצפוי. עוד בהסכם: חבילת מניות לעובדים, תוספות שכר ומענקים שנתיים וקליטת עובדי קבלן להעסקה ישירה

מימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרותמימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרות
מימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרות

בתום כשנתיים של משא ומתן מורכב וכשבוע לאחר גיבוש המתווה בין הצדדים בתיווכו של יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, נחתם ביום ג’ השבוע ההסכם הקיבוצי שמעגן את תנאי העסקתם של כ-240 עובדי הבורסה לניירות ערך.

ההסכם, שתוקפו לחמש השנים הקרובות, מסדיר בין היתר סוגיות עקרוניות שונות הקשורות לביטחונם התעסוקתי של העובדים, קידומים ותוספות שכר. כמו כן הוא כולל הבטחת תנאי העובדים במועד שינוי מבנה הבעלות, לכשיתקיים המעבר של הבורסה ממבנה בעלות של חברה ללא מטרות רווח למבנה של חברה למטרות רווח, כתוצאה מהחקיקה העומדת על הפרק בוועדת הכספים של הכנסת.

ההסכם מבטיח כי כל ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הנוהגים והנהלים, ותנאי העבודה וההעסקה שחלים על הצדדים יישארו בתוקף. בהקשר לשינוי מבנה הבעלות, ההסכם מסדיר גם את המענק המיוחד שיינתן לעובדים בעת השינוי, תוך הקצאת חבילת מניות בשיעור של 6% ממניות הבורסה אשר תחולק בין העובדים.

שיעור המענק השנתי שמתגמל את העובדים על בסיס הביצועים האישיים יגדל לעומת החלק הניתן באופן אחיד לכל העובדים. גובהו של המענק לשנת 2016 יעמוד על 1.4 משכורות. מענק 2016 שיחולק באופן אחיד לכל העובדים הזכאים, יינתן במשכורת אפריל 2017. ככל שלא יתקיים שינוי מבנה הבעלות כחלק מתהליך החקיקה, העובדים יהיו זכאים לתוספת נוספת של 0.6% משכורות, וזאת מעבר ל-1.4 משכורות כפי שנקבע.

תקציב הקידום שמוגדר בהסכם, קובע תוספת שכר שנתית בגובה של 3.5%, או בגובה מדד + 1.5%, לפי הגבוה ביניהם, כאשר התוספת תחולק בחלקה כתוספת אחידה ובחלקה כתוספת דיפרנציאלית.

הנהלת הבורסה, שהביעה בהסכם את הכרתה בחשיבות ההעסקה הישירה, התחייבה לפעול לצמצום צורות העסקה עקיפות ולקלוט בטווח המידי חלק מעובדי הקבלן המועסקים כיום בבורסה למעמד של עובדים מן המניין, כאשר הראשונים שייקלטו יהיו עובדי הניקיון בבניין.

עוד הוסכם, כי לעובדי אבטחה, המועסקים כעובדי קבלן, תינתן זכות קדימה בעת פרסום מכרזים חיצוניים. הנהלת הבורסה התחייבה לקדם גם את שיתוף הפעולה ליישום ההסכם שהובילה ההסתדרות להעסקת עובדים עם מוגבלות וקליטתם למגוון תפקידים.

במעמד טקס החתימה שהתקיים בלשכת יו”ר ההסתדרות בתל-אביב, לקחו חלק: אבי ניסנקורן, מנכ”ל הבורסה לני”ע איתי בן זאב ונציגי ועד העובדים. השתתפו במעמד גם יו”ר ההסתדרות במרחב תל-אביב גרשון גלמן ויו”ר הסתדרות המעו”ף במרחב עמיר שפטל, עו”ד בני כהן ועו”ד עמי שחר שליוו את המו”מ וכן בתהליך החקיקה בכנסת בנושא מבנה הבורסה והשלכותיו על העובדים.

לדברי ניסנקורן: “ההסכם מחזק את מעמדם ואת ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבורסה, תוך הכרה חיונית בתרומתם והבטחת יציבותו של הגוף בתקופה משמעותית זו של שינוי מבנה הבעלות והמאמצים לפיתוח פעילותה של הבורסה. אני מברך את ועד העובדים על הנחישות שבה פעלו לאורך הדרך ומודה למנכ”ל הבורסה איתי בן זאב, על הגמישות שהפגינה ההנהלה על מנת להגיע להסכמות שמכבדות את הצדדים”.

מנכ”ל הבורסה, איתי בן זאב: “אנו שמחים כי המו”מ הממושך והמורכב הגיע לסיומו. זהו הסכם מצוין הן לעובדים והן לבורסה, בשל העובדה כי הוא מעודד מצוינות אישית בקרב העובדים ובו בעת נותן להם ביטחון תעסוקתי. כעת, משנחתם ההסכם, נוכל לפעול יחד במלוא המרץ לחיזוקה של הבורסה נוכח האתגרים הרבים העומדים בפנינו, במטרה להשיב את הבורסה למקומה הטבעי המרכזי בכלכלה הישראלית”.

 

מוועד עובדי הבורסה נמסר: “אחרי מו”מ ארוך הצלחנו להגיע להסכמות לטובת עובדי הבורסה והבורסה עצמה, לא מעט בזכות התערבותו ותמיכתו של יו”ר ההסתדרות שהתייצב לצדם של העובדים. אנו מאחלים הצלחה למנכ”ל החדש איתי בן זאב בתפקידו ובטוחים כי יחד נוכל להמשיך להצעיד את הבורסה קדימה להישגים חדשים”.

Be the first to comment

Leave a Reply