נחתם הסכם קיבוצי חדש בחברת כלל ביטוח

ההסכם כולל בין היתר: תוספות שכר, הגדלת בסיס ההפרשות לפנסיה, קליטת כמאה עובדי קבלן להעסקה ישירה, העלאה של תקציב הרווחה, השתתפות המעסיק במימון קייטנות, תכנית פרישה מרצון עם תנאים מועדפים לעובדים מעל גיל 60, מענקי יובל לעובדים הוותיקים ומענקי התמדה והצטיינות לעובדים החדשים

החתימה על ההסכם הקיבוצי בכלל ביטוח
החתימה על ההסכם הקיבוצי בכלל ביטוח

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, מנכ”ל קבוצת כלל ביטוח איזי כהן ונציגי הנהלת הקבוצה, ויו”ר ועד העובדים בחברה רוני רז, חתמו היום (ג’) על הסכם קיבוצי חדש לעובדי כלל ביטוח. ההסכם שתוקפו לארבע שנים, הוא ההסכם הקיבוצי השני שנחתם בחברה, והוא כולל שורה של שיפורים בתנאי העובדים, שהושגו בעקבות תהליך מו”מ מורכב בין נציגות העובדים לבין הנהלת הקבוצה.

ההסכם הנוכחי, שיחול על כ-3,200 עובדי החברה, ממשיך את הוראות ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם בחברה לפני כשלוש שנים וחצי.

מההסתדרות נמסר, כי ההסכם מסדיר את מנגנון תשלום השכר לעובדים וקובע תוספת שכר שנתית בשיעור ממוצע של 3%-4%, שתהיה מורכבת מתוספת שכר קבועה בגובה 1.5% לכלל העובדים הזכאים וחלק נוסף שיינתן באופן דיפרנציאלי על פי הקריטריונים המפורטים בהסכם. לאורך ארבע שנות ההסכם, עובדי כלל ביטוח יקבלו תוספות שכר מצטברות בגובה ממוצע של 12%. בנוסף לתוספות השכר, ההסכם נושא בשורה חשובה גם לגבי הגדלת ההפרשות הפנסיוניות של העובדים. על פי ההסכם, החל ממשכורת יולי 2017, סכום הפרשת המעסיק לתגמולים יועלה מ-6.5% ל-7.5%.

כחלק מההסכם נקבע גם כי כמאה עובדי קבלן המועסקים כיום בחברה באמצעות חברת קבלן חיצונית ייקלטו להעסקה ישירה.

מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן ויו"ר ועד העובדים רוני רז, במועד החתימה על ההסכם הקיבוצי ב-2014
מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן ויו”ר ועד העובדים רוני רז, במועד החתימה על ההסכם הקיבוצי ב-2014

ההסכם קובע את הגדלת הבונוס השנתי המחולק לעובדים על פי ביצועי החברה. בכפוף לעמידת החברה ביעדים, בין השנים 2017-2020, העובדים יהיו זכאים לתשלום מיוחד במועד תשלום משכורת חודש אפריל. לטובת תשלום הבונוס, בשנה שבה הרווח השנתי של כלל החזקות יהיה 300 מיליון שקל ומעלה – החברה תקצה תקציב של 2.5% מעלות השכר השנתית של העובדים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי. בשנה שבה הרווח השנתי יהיה גבוה מ-400 מיליון שקל, תקציב הבונוס המחולק לעובדים יעמוד על 3% מעלות השכר, וככל שהרווח יהיה בין 300 ל-400 מיליון שקל, יגדל התקציב באופן יחסי בטווח שבין 2.5% ל-3%. במקרה בו הרווח השנתי של כלל החזקות יהיה 300 מיליון שקל ומעלה, החברה תקצה לכל העובדים הזכאים גם אופציות למניות בכלל החזקות, בתקציב של 0.5%-1% מעלות השכר השנתית של העובדים.

ההסכם מתייחס לראשונה גם לשיפור תנאי העובדים החדשים בחברה. עובדים אשר נקלטו מנובמבר 2012, יהיו זכאים לתשלום מענק התמדה ומצוינות שנתי בגובה 2,000 שקל, בסכום מצטבר של 6,000 שקל לאורך תקופת ההסכם.

הישג נוסף של ההסכם הוא הגדלה של עשרות אחוזים בתקציב הרווחה שתקצה החברה לפעילויות העובדים, בהן גם מימון נופש שנתי. על פי ההסכם, עד 2020, תקציב הנטו שתעמיד החברה לטובת פעילות הרווחה של העובדים יוכל להגיע ל-53 מיליון שקל.

ההסכם כולל הטבות חדשות ושיפורים נוספים בתנאי העובדים, בהם: העלאת סכום השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות הצהריים מ-25 שקל ל-30 שקל ליום, מענק ותק מיוחד בגובה משכורת שישולם לכל עובד שיציין 25 שנות עבודה בחברה, זכאות לבדיקות סקר רפואי במימון החברה לכל עובד מגיל 40 ומעלה שהשלים 5 שנות ותק ועוד.

לראשונה, ההסכם כולל גם את התחייבות החברה לסבסד את קייטנות הקיץ לילדי העובדים. החל ממשכורת יולי 2017 ומדי שנה במהלך תקופת ההסכם, החברה תשתתף בתשלום בגין קייטנות לכל העובדים שילדיהם בגילאי 3-11, בסכומים הבאים: עבור ילד אחד – אלף שקל לשנה, עבור שני ילדים – 1,500 שקל לשנה ועבור 3 ילדים ויותר – 1,800 שקל לשנה. כמו כן, על פי ההסכם החדש, עובד הזכאי לרכב חברה ואשר יש לו 4 ילדים או יותר יהיה זכאי לרכב מתאים, בהתאם להחלטת החברה ומדיניותה

עוד נושא שהוסכם עליו לראשונה, קובע כי החברה תשתתף בסכום של מיליון שקל לשנה לרכישת ביטוחי בריאות ושיניים לעובדים. על פי ההסכם הנוכחי, בפני ועד העובדים תעמוד אף האפשרות לנצל את המימון המוצע על ידי המעסיק לטובת רכישת הסדרי ביטוח לעובדים גם מחברות מתחרות.

לראשונה, ההסכם הקיבוצי בחברה כולל גם תוכנית פרישה מרצון. על פי ההסכמות בין הצדדים, עד סוף אוגוסט 2017, החברה התחייבה להציע אפשרות לעובדים שעברו את גיל 60, לסיים את עבודתם בקבוצה בתנאי פרישה מועדפים. בכלל ביטוח העריכו את עלות ההטבה ב-30-45 מיליון שקל.

בנוסף, ההסכם הנוכחי מקבע גם את הישגי ההסכם הקודם, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. כך נשמרות זכויות העובדים בסוגיות שונות שנוגעות לתהליכי הניוד ואיוש המשרות החדשות בחברה, התקופה הנדרשת לקבלת קביעות, מנגנון פיטורים הוגן ושקוף המספק ביטחון תעסוקתי לעובדים ומערכת ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים. כמו כן, נשמרות הטבות נוספות שהושגו בהסכם הקודם, בהן: קרן השתלמות, מכסה מיטיבה של ימי חופשה, גובה דמי ההבראה ונושאים נוספים.

 

Be the first to comment

Leave a Reply