נמל אשדוד תובע עובד לשעבר שריצה עונשו בכלא בעקבות עבירות מס

לדברי החברה, בהתאם למסגרת ההסכמית החלה על הצדדים, משעה שבית המשפט לא החליט על זיכויו המוחלט של הנתבע הוא נחשב כמפוטר באופן רטרואקטיבי ולכן עליו להשיב את התשלומים שקיבל מהנמל בתקופת השעייתו

נמל אשדוד צילום יחצ
נמל אשדוד צילום יחצ

חברת נמל אשדוד הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע תביעה בסך 214 אלף שקל כנגד גומא גמליאל חסין מאשדוד ששימש בתפקידו האחרון בחברה כמנהל פרויקטים בחטיבת שירות הלקוחות בחברה.

במבוא לתביעה נאמר כי עניינה בהשבת יתרת חובו של הנתבע לחברה אשר נוצר כתוצאה מהשעייתו מעבודתו בחברה בגין חשד לביצוע עבירה פלילית. בתביעה מצוין כי כנגד הנתבע הוגש כתב אישום בחשד לביצוע עבירות מיסוי והוא נדון ל-18 חודשי מאסר בפועל וקנס של 150 אלף שקל.

לדברי החברה בהתאם למסגרת ההסכמית החלה על הצדדים, משעה שבית המשפט לא החליט על זיכויו המוחלט של הנתבע הוא נחשב כמפוטר באופן רטרואקטיבי ממועד השעייתו וחייב לחברה את כל התשלומים שקיבל ממנה בתקופת ההשעייה. ואולם חרף העובדה שאין חולק כי הנתבע שסיים את עבודתו בחברה בחודש נובמבר 2016 חייב להשיב את החוב לחברה ועל אף שניתנו לו הזדמנויות רבות להשיבו הוא לא עשה כן.

לדברי התובעת אין עוד מקום לאחר שהרשעת הנתבע הפכה לחלוטה לאפשר לו להוסיף וליהנות מכל אותם כספים שקיבל במהלך תקופת השעייתו ושעל פי ההסכם הקיבוצי הוא מחויב להשבים בחזרה לחברה.

בנוסף תקנת הציבור מחייבת את השבת הכספים ששולמו לנתבע וכי עסקינן בחברה ממשלתית המחויבת באמון הציבור וקופתה היא ציבורית, ועל כן אין היא יכולה להשלים עם מצב שבו הנתבע לא משיב את הכספים אותם הוא חייב לחברה, ומשנקבע כי הוא התעשר שלא כדין אזי אין תקנת הציבור מאפשרת כי התשלומים ששולמו לו ושלעולם לא הוחזרו שלא כדין, יישארו בחזקתו.

את תגובת הנתבע לא היה ניתן להשיג.

Be the first to comment

Leave a Reply