נמשכה מגמת הגידול בהיקף הנכסים המנוהל בשוק הפנסיוני

חודש פברואר התאפיין בירידות שערים של כמעט כל המדדים המובילים, בניגוד למגמה בחודש ינואר, והיה בכך כדי לפגוע בחוסכים לפנסיה. סיכום פברואר בשוק החיסכון הפנסיוני

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

בסוף חודש פברואר הסתכם שוק החיסכון הפנסיוני בישראל בהיקף כספי של כ-832 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית שנת 2018 ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. משמע, נמשכה המגמה של גידול בהיקף הנכסים המנוהל בשוק הפנסיוני. לאחר גידול בשיעור של 14% בשנת 2017, צמח השוק בשיעור של 1.5% בחודשים ינואר פברואר 2018.

בקרנות פנסיה חדשות, מקיפות וכלליות נצברו כ-310 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-303 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-219 מיליארד שקל.

בקרנות פנסיה חדשות נצברו 310 מיליארד שקל בסוף חודש פברואר, סכום המהווה גידול בשיעור של 2.3% לעומת היקף הכספים אשר נוהל בקרנות פנסיה חדשות בראשית השנה. זאת, לאחר גידול בשיעור של יותר מ-19% בשנת 2017.

בפוליסות ביטוח נצברו בסוף חודש פברואר כ-303 מיליארד שקל סכום המהווה גידול בשיעור של 1.7% לעומת היקף הכספים אשר נוהל בתכניות ביטוח פנסיוניות בראשית השנה. בשנת 2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בפוליסות ביטוח בשיעור של 13.5%.

מגמת הצמיחה בהיקף הכספים המנוהלים בתכניות פנסיוניות באה לידי ביטוי גם בקופות גמל לתגמולים. בסוך חודש פברואר נוהלו בקופות גמל לתגמולים כ-219 מיליארד שקל לעומת 218 מיליארד שקל בראשית השנה, כאשר בשנת 2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בקופות גמל לתגמולים בשיעור של כ-8.6%.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון. חודש פברואר התאפיין בירידות שערים של כמעט כל המדדים המובילים, בניגוד למגמה בחודש ינואר, והיה בכך כדי לפגוע בחוסכים לפנסיה, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובביטוחי מנהלים.

מדדי המניות המובילים בתל אביב רשמו בחודש פברואר ירידות שערים בדומה למגמה בעולם. הירידות החדות בשווקים מחקו את התשואה החיובית שהושגה בחודש ינואר.  מדד תל אביב 35 ירד בחודש פברואר בשיעור של 3%. מניות טבע ופריגו, אשר ירדו בשיעור של 6% כל אחת, בלטו בהשפעתן על המדד כאשר עליות של מנית דלק קידוחים (15.5%) ושל מנית ישראמקו (6.5%) מיתנו את ירידת המדד.

מדד תל אביב 90 ירד בחודש פברואר בשיעור של כ-4.5%, בעיקר עקב ירידות חדות במניות נדל”ן ובראשן שיכון ובינוי (אשר ירדה בשיעור של 22%) ומניות אלרוב וישראל קנדה אשר ירדו כל אחת בשיעור של 17%. מדד תל אביב נדל”ן ירד ב-5.4% ומדד טק עילית ירד בשיעור של 3.2%.

שוק אגרות החוב בישראל התאפיין אף הוא בחודש פברואר בירידות שערים.  איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשמו בחודש פברואר ירידה בשיעור של כ-1.2%, ואילו השקליות בריבית קבועה ירדו ב-0.4%.

גם אגרות החוב של חברות רשמו בחודש פברואר ירידות, כאשר מדד תל בונד 20 ירד בשיעור של 1% ומדד תל בונד 40 ירד ב-0.7%.

במקביל לפגיעה הנובעת מן התשואות השליליות על היקף הנכסים המנוהל בתכניות פנסיוניות, הן נהנו מצבירה חיובית של כספים, מעודף הפקדות על משיכות. בקרנות הפנסיה הייתה בחודש פברואר צבירה חיובית בהיקף של 2.5 מיליארד שקל לאחר שבחודש ינואר הייתה צבירה חיובית בהיקף של 2.3 מיליארד שקל. בכל שנת 2017 הייתה בקרנות פנסיה חדשות צבירה חיובית בסך 29 מיליארד שקל.

בקופות גמל לתגמולים הייתה בחודש פברואר צבירה חיובית בסך 445 מיליוני שקל, לאחר צבירה חיובית בסך 467 מיליוני שקל בחודש ינואר, כאשר בכל שנת 2017 הייתה בקופות גמל לתגמולים צבירה חיובית, בסך של 4.7 מיליארד שקל.

___

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply