נס א.ט. בתביעה חמורה נגד ההסתדרות: הכריזה על סכסוך עבודה מדומה והסבה נזקים כבדים

על פי תביעת החברה: לאחר שהושלם תהליך העברת העובדים במסגרת הסכם המיקור חוץ של עובדי נס א. ט. בבית החולים הדסה, ההסתדרות החליטה לביים סכסוך עבודה מול נס א.ט. ובמסגרתו העלתה טענות סרק על כך שנס פגעה בתנאי ההעסקה של העובדים. תגובת ההסתדרות: כנגד חברת נס הוגשו בשנים האחרונות מספר רב של הליכים הנוגעים להפרות חוזרות של זכויות עובדיה להתאגד, במסגרתם אף נמתחה עליה ביקורת נוקבת מצד ערכאות השיפוט

הפגנת עובדי נס צילום דוברות ההסתדרות

חברת נס א.ט. הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך כ-16 מיליון שקל כנגד ההסתדרות, בטענה להתנהלות בלתי לגיטימית, בכך שפעלה בחוסר תום לב משווע כלפיה כאשר הכריזה כנגדה על סכסוך עבודה מדומה והסבה לה נזקים כבדים בגין עוולות שביצעה כלפיה.

בתביעה נאמר כי בית החולים הדסה התקשר בחודש יוני 2017 עם חברת נס א.ט. בהסכם מיקור חוץ, בעקבות החלטתו לבצע התייעלות ארגונית שבמסגרתה יעבור מערך המחשוב של בית החולים לפעול במתכונת של מיקור חוץ. בהסכם בין הצדדים התחייבה נס א.ט. לספק לבית החולים את שירותי המחשוב והתמיכה הטכנית בשיטת מיקור חוץ למשך 12 שנה עם אופציה של בית החולים להארכת ההתקשרות ב-5 שנים נוספות.

במסגרת הסכם מיקור החוץ הוסכם בין השאר כי נס א.ט. תקלוט לשורותיה את 23 עובדי המחשוב שהיו מועסקים בהעסקה ישירה בבית החולים, וזאת ללא פגיעה בתנאי שכרם כמכלול, ותוך התחייבות לשמר את העובדים המועברים (כלומר לא להפסיק את העסקתם) למשך תקופה בת שנה מתום תקופת ההערכות ובפועל עד לחודש אוקטובר 2018.

ואולם, נטען בתביעה, כי כמעט שנה לאחר שהושלם תהליך העברת העובדים במסגרת הסכם המיקור חוץ ולקראת תום התקופה שבה התחייבה נס לשמר את העובדים, החליטה ההסתדרות לפעול על מנת לבטל את מיקור החוץ. ביטול מיקור החוץ כוון לכך שההתקשרות של בית החולים עם נס תבוטל, תימנע הפסקת העסקה של עובדים, ועובדי המחשוב לרבות אלו אשר לא היו מועסקים על ידי בית החולים מלכתחילה יועסקו ישירות על ידי בית החולים.

לצורך כך, נטען בתביעה, החליטה ההסתדרות בחודש אוקטובר אשתקד לביים סכסוך עבודה מול נס א.ט. ובמסגרתו העלתה טענות סרק על כך שנס “פגעה” כביכול בתנאי ההעסקה של העובדים. ההסתדרות טוענת נס א.ט. השתמשה בהכרזת סכסוך העבודה המדומה כלפיה כאמצעי ליצור שיבושים ואנדרלמוסיה במערך המחשוב בבית החולים, וכן להפעיל לחץ על הנהלת בית החולים להמאיס עליה את נס א.ט. ולגרום לה לבטל את הסכם מיקור החוץ. וכך אכן היה ובמסגרת סכסוך העבודה המדומה הובילה ההסתדרות עיצומים ושיבושים קשים בפעילות מערך המחשוב בבית החולים, לרבות פעולות שהיה בהן סיכון לחיי מטופלים בבית החולים.

בסופו של יום, נאמר בכתב התביעה ולאחר שבועות ארוכים של עיצומים ושיבושים קשים, הצליחה ההסתדרות בתכניתה ובית החולים הודיע לחברת נס א.ט. בדצמבר 2018 על ביטול הסכם מיקור החוץ. לטענת נס א.ט. ביטול ההסכם גרם לה לנזקים כבדים והאירועים בבית החולים ציירו אותה שלא בצדק כחברה הפוגעת בזכויות עובדים, ולא מן הנמנע כי הדבר יקשה עלה לגייס כוח אדם בעתיד, ובעבור חברה שפעילותה מבוססת במידה רבה על ההון האנושי מדובר בנזק משמעותי ביותר.

לסיכום נטען בתביעה כי ההסתדרות פעלה בניגוד לאופן שבו ארגון עובדים סביר אמור לנהוג, שכן היא עשתה שימוש מדומה, לא לגיטימי, ובלתי הוגן בכלי ארגוני עוצמתי דוגמת סכסוך עבודה, וכן פעלה באופן בלתי סביר מתוך מטרה לגרום נזק לחברת נס א.ט. ועל כן זכאית החברה להיפרע ממנה כדי מלוא נזקיה.

תגובת הסתדרות: “כנגד חברת נס הוגשו בשנים האחרונות מספר רב של הליכים הנוגעים להפרות חוזרות של זכויות עובדיה להתאגד, במסגרתם אף נמתחה עליה ביקורת נוקבת מצד ערכאות השיפוט. לפיכך, לא מפתיע אותנו שנס מנסה לאחוז באמצעים טקטיים כדי שישמשו כמשקל נגד להליכים אלה. אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב לו באמצעים המקובלים העומדים לרשותנו. יודגש כי כל פעולותיה של ההסתדרות נעשו על פי דין ואך ורק למען קידום זכויות עובדי נס”.

Be the first to comment

Leave a Reply