נס א.ט. מערערת על אישור ייצוג של העובדים על ידי ההסתדרות

בנס א. ט. נטען כי ההסתדרות הציגה גיבוב וליקוט של טפסים שאינם מצביעים על התארגנות וולונטרית כנה ואותנטית

חברת נס א.ט. הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו החלקי של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הקובע כי ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי החברה. נס א.ט. הייתה חלק מ-NESS טכנולוגיות וריכזה את פעילות החברה בישראל עד שנרכשה על ידי חילן ב-2014. החברה מתמחה במתן שירותי IT לרבות שירותי הטמעה, הדרכה, תמיכה, ותחזוקה בתחום המחשוב וטכנולוגיית המידע ומהעסיקה מעל 3,000 עובדים.

בפסק הדין האמור נקבע כי על החברה לחדש לאלתר את המשא ומתן הקיבוצי לכריתת הסכם קיבוצי מיוחד עם נציגות העובדים, ולקבוע פגישות סדורות ותכופות. בד בבד עם הגשת הערעור הגישה נס בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

בערעור נטען כי בפסק דינו של בית הדין האזורי נפלו פגמים רבים, וכי הכרעת בית הדין לפיה ההסתדרות היא ארגון יציג בחברה, ניתנה ללא בסיס עובדתי מתאים, תוך מתן הקלות מפליגות להסתדרות הסותרות את עקרונות משפט העבודה ובכלל זה דיני החוזים, חובת תום הלב, ופסיקתו של בית הדין הארצי.

לטענת נס בית הדין האזורי יצר למעשה נציגות יש מאין, נציגות אשר אינה קיימת בשטח, אינה מבוססת על הטפסים שהציגה ההסתדרות, אלא על גיבוב וליקוט טפסים שאינם מצביעים על התארגנות וולונטרית כנה ואותנטית, אשר לא נמסרו בזמן אמת ונחתמו לפני שנים רבות.

עוד נטען בערעור כי בית הדין האזורי התעלם מכך שהמערערת פעלה לאורך שנים בתום לב גמור כאשר הליכי ההתארגנות אצלה היו גלויים וידועים, וכי ההסתדרות אחזה במקל היציגות, אולם איבדה אותו בחוסר תום לב. אשר על כן מתבקש בית הדין הארצי לקבוע כי ההסתדרות אינה הארגון היציג בחברת נס א.ט, ולחילופין לקבוע כי תתבצע בחינה מחודשת על פי המועד האחרון בו הוגשו כלל הטפסים לחברה.

בבקשה לעיכוב ביצוע הפסק הדין טענה החברה כי הנזק הצפוי במקרה בו לא יעוכב ביצוע ההחלטה גדול עשרות מונים מהנזק הצפוי להסתדרות אם יעוכב הביצוע. בתגובת ההסתדרות לבקשת עיכוב הביצוע נטען על ידה כי המדובר במהלך נוסף של החברה במסגרת המאבק שהיא מנהלת כנגד עובדיה ונציגותם, ואשר מטרתו היא ניסיון להשפיע ולשנות את מספר העובדים בהסתדרות באמצעות פעולות אסורות העולות כדי פגיעה אסורה בהתארגנות, והמקימות להסתדרות את הזכות לפיצוי כספי גבוה.

Be the first to comment

Leave a Reply