נציב שירות המדינה ימשיך את הליכי המכרז הפנימי בחיפוש אחר משנה לפרקליט מדינה

שר המשפטים אמיר אוחנה, נוצר על ידי Yonatano~hewiki

המדינה הודיעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים על החלטת נציב שירות המדינה על המשך הליכי המכרז הפנימי למשרת משנה לפרקליט המדינה (אכיפה כללית) בהתאם לכללים המקובלים, ועל כינוס ועדת הבוחנים. בהתאם להחלטת הנציב תכונס ועדת הבוחנים בהקדם ולא יאוחר מסוף חודש ספטמבר.

הודעת המדינה נעשית חודשיים לאחר כניסתו של אמיר אוחנה לתפקיד שר המשפטים. הערכות בתקשורת הועלו כי אוחנה יחפש יועץ משפטי מקרב עורכי דין בקרב החוג הימני של המפה.

לדברי המדינה’ מבלי להודות באף טענה מטענות ארגון פרקלטי המדינה, הרי שהחלטת הנציב להמשיך בהליכי המכרז מייתרת את הבקשה של הארגון כנגד ההחלטה על הקפאת הליכי המכרז, ולפיכך מתבקש בית הדין להורות על מחיקתה. ואולם בא כוח ארגון הפרקלטים עו”ד אסף ברנזון הודיע על כוונת הארגון להגיב להחלטת הנציב טרם קבלת החלטת בית הדין בעניין.

ארגון הפרקליטים טען בפנייתו לבית הדין בבקשה לביטול ההחלטה על הקפאת הליכי המכרז ולהורות על כינוס ועדת הבוחנים לשם קידום הליכי המכרז כסידרם, כי עניינו של הליך זה הוא בהתנהלות פגומה בלשון המעטה של נציב שירות המדינה שהחליט להקפיא את הליכי המכרז.

להחלטת הקפאה זו נאמר בפניית הארגון לבית הדין נלוו פרסומים מגמתיים צורמים מאוד בתקשורת המדברים בעד עצמם ושיש בהם אלמנטים פוליטיים ונקמניים עם קשר בין היתר לחקירות ראש הממשלה.

לדברי הארגון מהפרסומים המגמתיים ומהתנהלות נציב שירות המדינה נודף ריח של התערבות משיקולים לא ענייניים באיושה של המשרה הבכירה הרגישה, על מנת לסכל את הליכי איושה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד מיכל פרידמן, אסף וחיים ברנזון מצויין כי בסוף חודש מרץ אשתקד פרש לגימלאות עו”ד יהודה שפר שכיהן עד אז בתפקיד המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית), וכי מאז פרישתו פנה הארגון מספר פעמים בבקשות לפרסום מכרז לאיוש המשרה, ואולם זכה להתעלמות מדרישותיו החוזרות ונישנות לאיוש המשרה במכרז. רק בראשית חודש יוני שנה זו פרסמה לבסוף נציבות שירות המדינה מכרז פנימי לאיוש המשרה.

ואולם נטען בפניית הארגון לבית הדין כי נציב שירות המדינה החליט על הקפאת הליכי המכרז תוך חריגה מסמכות, בחוסר סבירות קיצוני, תוך הפרת חובת ההתייעצות המוקדמת עם ארגון פקליטי המדינה ובניגוד להוראות התקשי”ר עצמן.

Be the first to comment

Leave a Reply