לאומי על נתוני התעסוקה במשק: שיעור האבטלה צפוי לחזור לרמתו ערב המשבר, רק במהלך 2021

במבט קדימה, שנת 2020 צפויה להסתכם בעלייה חדה בשיעור האבטלה לכ-5% עד 7%, בממוצע שנתי, זאת בתלות במשך הזמן עד לחזרה לשגרה

צילום ויקיפדיה

באשר לאבטלה, מעריכים כי “שנת 2020 צפויה להסתכם בעלייה משמעותית בשיעור האבטלה כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה”, ומתייחסים לישראל, “חברות ומעסיקים, לרבות בסקטור הציבורי, עברו למתכונת פעילות מצומצמת ביותר, דבר אשר גורר פיטורי עובדים (בעיקר בתחומי התיירות, הבילוי והפנאי אבל לא רק) והוצאה של עובדים לחופשה, לרבות הוצאה לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שמשמעותה הינה כניסה למעגל האבטלה, גם אם באופן זמני. לאור זאת, בטווח המיידי מספר הבלתי-מועסקים בכלל המשק צפוי לעלות בחדות “ולמשוך” את שיעור האבטלה כלפי מעלה לפרק זמן מסוים. שינוי כיוון במגמה זו צפוי רק לאחר החזרה של המשק לפעילות תקינה.”

עוד מצוין כי “במהלך הרביע השני של השנה, בהנחה שיהיה רביע השיא של משבר הקורונה, שיעור האבטלה אף עשוי להיות גבוה ואולי אף להתקרב באופן זמני לשיעור דו ספרתי. לאחר מכן, במהלך הרביע השלישי של השנה, עם ראשית החזרה הצפויה של המשק לפעילות על-פי התרחיש המרכזי/אופטימי, שיעור האבטלה צפוי להתחיל לרדת מרמות השיא, אך אינו צפוי לחזור במהלך 2020 לרמתו ערב המשבר, אלא רק במהלך 2021.”

לסיכום, “במבט קדימה, שנת 2020 צפויה להסתכם בעלייה חדה בשיעור האבטלה לכ-5% עד 7%, בממוצע שנתי, זאת בתלות במשך הזמן עד לחזרה לשגרה ומידת החומרה של צעדי הסגר.”

Be the first to comment

Leave a Reply