נתוני סקר כח האדם לתחילת הרבעון השלישי ממשיך להצביע על שוק עבודה חזק אך לדעתנו קרוב למיצוי

מתוך סקירה מקרו כלכלית שבועית של כלכלני הראל ביטוח ופיננסים

על פי כלכלני הראל, האינדיקאטורים הראשוניים לרבעון השלישי מצביעים על המשך קצב צמיחה יציב בישראל. נתוני סקר כח האדם לתחילת הרבעון השלישי ממשיך להצביע על שוק עבודה חזק, אך הפרסום מחזק את הערכתנו שהשיפור בשוק העבודה קרוב למיצוי.

השבוע התפרסמה החלטת הריבית של בנק ישראל שהותירה את הריבית על 0.25%. “אנו סבורים שהבנק יסיר רשמית מהפרק את האפשרות של העלאת ריבית בחודשים הקרובים. הירידה החדה באינפלציה לצד חוזקו של השקל והמדיניות המרחיבה יותר בעולם יתרמו לכך. יחד אם זאת, אנו לא סבורים שהבנק יאותת על הורדת ריבית קרובה, אך אנו מקווים שהבנק ישפוך מעט אור בנוגע לפרסומים בתקשורת שהוא קרוב להתערב בשוק המט”ח”.

Be the first to comment

Leave a Reply