סוגרים שנה בפנסיה: הפניקס מובילה במסלול של 0-50 עם תשואה שנתית של 1.05%

במסלול של 50-60 הקרן של הלמן אלדובי מובילה עם תשואה שנתית של 0.97%. הקרן הממוזגת של כלל ביטוח רשמה תשואה של 1.13%

לאחר שרשמו תשואות שליליות חדות של עד 3% בחודש דצמבר, רוב קרנות הפנסיה במסלול של גילאי עד 50 רשמו תשואות שליליות ב-2018. כך עולה מריכוז נתוני חברות הביטוח שדווחו ביומיים האחרונים (ג’-ד’). הקרן של הפניקס רשמה תשואה שנתית של 1.05% וסוגרת את השנה במקום הראשון. אחריה, נמצאת הלמן אלדובי, במסלול לבני 50 ומטה, שרשמה תשואה של 0.73%. צמד הקרנות הללו הן הקרנות היחידות שרשמו תשואה חיובית ב-2018.

קרנות הפנסיה מנורה מבטחים, במסלול של יעד פרישה 2045, והקרן של מגדל, מגדל מקפת אישית במסלול 0-50, נמצאות במקום השלישי לאחר שרשמו תשואה שנתית שלילית של 0.04%. קרנות אלו רשמו בחודש דצמבר תשואה שלילית של 3.69% ו-3.06% בהתאמה.

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם, שהייתה הקרן המצטיינת של 2017, הניבה תשואה שנתית שלילית של 0.67% ב-2018. בטווח הארוך של שלוש שנים, קרן פנסיה זו היא עדיין הקרן המצטיינת, כאשר היא מציגה תשואה בשיעור של 19.3%.

 

מסלול 50-60

 

קרנות הפנסיה במסלול של גילאי 50 עד 60 רשמו ברובן תשואה שנתית חיובית. נזכיר כי קרנות אלו בעלות שיעור גבוה יותר של אג”ח מיועדות ולכן הקורלציה בינן לבין שוק המניות והאג”ח, שרשמו תשואות שליליות ב-2018, הוא נמוך יותר.

את המסלול מובילה הלמן אלדובי, עם תשואה של 0.97% (ירדה בדצמבר ב-2.58%). אחריה – הקרן של הראל שעלתה בשיעור של 0.5% ב-2018 ונמצאת במקום השני.

הקרן של אלטשולר שחם היא הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה במסלול לשלוש שנים עם עלייה של כמעט 19%. בטווח של 5 שנים מובילה הראל עם תשואה של יותר מ-27%.

הקרן של כלל ביטוח – כלל מקיפה ממוזגת (אשר משקפת את תשואת כל המסלולים), עלתה בשיעור של 1.13% ב-2018. הקרן ירדה בדצמבר 2.6%, ועלתה ב-13.2% בשלוש השנים האחרונות.

בשנה האחרונה נעשה שידוד במערכות בהלמן אלדובי, כולל במחלקת ההשקעות. אמיר גיל נכנס לתפקיד ההשקעות הראשי, וליאור יוחפז מכהן בתפקיד סמנכ”ל השקעות גמל ופנסיה, במסגרת המיזוג עם IBI. יוחפז מסביר את תוצאות הלמן אלדובי כך: “קראנו נכון את התמונה, כאשר זיהנו שבמהלך 2018 יסתיים מחזור כלכלי חיובי. החלטנו להסית את ההשקעות בעיקר לישראל, משום שבשוק המקומי אנחנו עדיין במחזור חיובי והריבית תעלה בקצב איטי יותר. בשוק המקומי העדפנו להתמקד בעיקר בהשקעות בבנקים, מאחר שהעלאת הריבית תעשה טוב למניות אלו כאשר היא תתרחש. במניות חו”ל זיהנו את החולשה באירופה מבחינה כלכלית ואזרחית, כאשר היבשת הופכת להיות יותר לאומנית והרפורמות שנחוצות עדיין לא נעשו”.

 

תשואות קרנות הפנסיה ב-2018, מסלול גילאי עד 50

תשואות קרנות הפנסיה ב-2018, מסלול גילאי 50 עד 60

Be the first to comment

Leave a Reply