סיבוב מספר 4: האם הסתדרות העובדים הלאומית תייצג את עובדי קופ”ח מכבי?

באוגוסט 2019 ניתן בבית הדין האזורי לעבודה פסק דין הקובע כי הלאומית היא ארגון העובדים היציג במכבי

סניף מכבי

הסתדרות העובדים הלאומית בישראל הגישה בקשה רביעית במספר כנגד קופת חולים מכבי להכרה ביציגותה בקרב עובדי הקופה.

באוגוסט 2019 ניתן בבית הדין האזורי לעבודה פסק דין הקובע כי הלאומית היא ארגון העובדים היציג במכבי. לדברי הלאומית חרף פסק דינו המפורש של בית הדין הארצי לעבודה בעקבות הערעור שהגישה מכבי, ממשיכה מכבי להתנגד להכרת היציגות שלה ומתנגדת לבחון את הכרזת היציגות וטופסי ההצטרפות בהתאם לכללים שהותוו על ידי בית הדין הארצי אשר דחה את כלל טענותיה המהותיות.

נוכח זאת הגישה הלאומית כנגד מכבי בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט ובעקבותיה נקבע על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי ככל שהלאומית מבקשת לבחון את יציגותה הרי שעליה להגיש הליך נפרד.

עתה הגישה הלאומית את בקשתה הנוספת לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לקבוע כי היא ארגון העובדים היציג בקרב כלל עובדי מכבי, ולהורות לקופה לנהל עמה לאלתר משא ומתן קיבוצי, אינטנסיבי, ובתום לב.

לדברי הלאומית מאז חודש נובמבר 2015 מועד הכרזת היציגות הראשונה שלה בקרב עובדי מכבי דוחה מכבי שוב ושוב את הכרזת היציגות תוך שהיא נתלית באמתלות שונות ומופרכות, והכול בכדי לנסות ולקעקע את יציגותה ולהימנע מהכרה ( הבלתי נמנעת) ביציגותה.

בפניית ההסתדרות הלאומית לבית הדין נאמר כי בקשתה זו, הרביעית במספר כאמור, נועדה לשים סוף להתנהלות חסרת תום לב קיצוני של גוף דו מהותי המחויב בחובת חום לב מוגברת, ואשר עושה כל אשר לאל ידו באופן כה ממושך ובמאבק כה קיצוני, בכדי לחסל את התארגנות העובדים, עושה שימוש בכוחו כמעסיק השולט בנתונים כדי להכחיש את יציגותה של ההסתדרות הלאומית, והתנהלות זו חייבת להיפסק. לדברי הלאומית מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתה ולטובת עובדי מכבי, והסחבת בה נוקטת מכבי, משנתה הסדורה לסיכול ההתארגנות, מיליוני השקלים שבחרה לשלם על ייצוג משפטי וזאת במקום להקציבו לטובת העובדים במסגרת הסכם קיבוצי, מלמדת כי כל עיכוב ולו הקל ביותר משרת את מכבי ואת מטרתה לחסל ולסכל הלכה למעשה את התארגנות העובדים.

Be the first to comment

Leave a Reply