סיבוב נוסף: ההסתדרות טוענת להפרת הוראות ההסכמים הקיבוציים של הרשות הארצית לכבאות והצלה

ההסתדרות טוענת שבסירוב הרשות לקיים הליכי יישוב חילוקי דעות והפרה את חובותיה לגילוי, היוועצות ומשא ומתן. תגובת הרשות הארצית לכבאות והצלה : במהלך הימים האחרונים לוחמי האש פעלו במתכונת חירום תוך שהם מגלים נחישות ומסירות בהצלת חיי אדם ורכוש

תמונה באדיבות קולנוע חדש

ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים טוענים כי הרשות הארצית לכבאות והצלה הפרה את הוראות ההסכמים הקיבוציים בסירובה לקיים הליכי יישוב חילוקי דעות והפרה את חובותיה לגילוי, היוועצות ומשא ומתן. אשר על כן מתבקש בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להורות לרשות לפעול בהתאמה למנגנוני ישוב חילוקי הדעות לרבות הקפאת צעדים ושינויים ארגוניים.

בפניית ההסתדרות וארגון הכבאים לבית הדין נאמר כי עניינה של בקשתם זו היא בשינוי חד צדדי ובכאוס מוחלט שנלווה לו אצל הרשות בסדרי ובתנאי העבודה של עובדיה, שינוי אשר נעשה ללא הסכמה, ללא היוועצות, ואפילו ללא גילוי מוקדם של הדברים, בין בתהליך עשייתו ובין בהמשכו, ותוך פגיעה קשה בזכויות עובדי הרשות.

בית הדין מתבקש להוציא צו עשה זמני המקפיא את החלטת מנהל אגף משאבי אנוש ברשות למניעת החלפות הדדיות במשמרות בין עובדים במתכונת שאיננה “ניצול חופשה” ולהורות על שיבה למתכונת העבודה הקודמת.

לדברי ההסתדרות וארגון הכבאים ההחלטה האמורה הובילה לכך שמערך החלפות או שינויי שיבוץ התבטל, התבלגן, וקרס וכי תכליתה של בקשתם זו היא בראש ובראשונה להשיב את המצב לקדמותו. בנוסף לאכוף את הליכי יישוב חילוקי הדעות ולחילופין לייצר הנחייה אחידה, לא מפלה, הגיונית, ולא בלתי סבירה, כאשר כיום המצב הוא בלתי סביר וכאוטי.

בבקשה נאמר כי עד עתה היו תנאי עבודה ברורים ואחידים, וכי כעת בעקבות ההחלטה האמורה יש בוקה ומבולקה ותנאי העבודה של העובדים נפגעו.

לטענת ההסתדרות וארגון הכבאים הרשות הייתה מנועה מביצוע שינוי בסדרי העבודה על ידי ביטול האפשרות לביצוע החלפות במשמרות בין העובדים כפי שבוצעו עד כה ו\או הגבלת ההחלפות כפי שבוצע בחלק מהמחוזות, דבר הטעון הסכמה של ארגון העובדים והעובדים בהינתן שעסקינן בתנאי יסודי בתנאי ההעסקה של העובדים.

עוד נטען בבקשה כי הנזק הנגרם לעובדים המסתמכים על החלפות שכבר ביצעו ושצריכים שישיבו להם אותן, או זקוקים להחלפות לשם קיום שגרת חיים תקינה, הוא לא נזק שניתן לתקן בדיעבד והוא נזק יומיומי.

תגובת הרשות הארצית לכבאות והצלה : במהלך הימים האחרונים לוחמי האש פעלו במתכונת חירום תוך שהם מגלים נחישות ומסירות בהצלת חיי אדם ורכוש. אנו גאים בעובדי מערך הכבאות על תפקודם בימים אלה ומקווים כי יפעלו באחריות ובשיקול דעת גם בהמשך. עניינה של פניה משפטית זו להתברר בבית הדין. נציבות כבאות והצלה תקבל ותכבד כל החלטה שיפוטית שתתקבל.

Be the first to comment

Leave a Reply