סיבוב שלישי ולאחר ערעור: בית הדין האזורי אישר את החלטת נציבות המדינה להשעות מנהל אגף ברשות האוכלוסין

בית הדין קיבל את ערעורה של המדינה שבה בוטלה החלטת נציב המדינה להשעות את אופיר לוי מעבודתו עד להכרעה בהליך המשמעתי בעניינו. לוי טען בערעורו בבית הדין האזורי, כי מדובר בעלילה של מספר עובדים, המפרים בעצמם את נוהלי הרשות ומבקשים להימנע מעבודה

בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay
בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay

בית הדין הארצי לעבודה בירושלים קיבל את ערעורה של המדינה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (בראשות סגנית הנשיאה אריאלה גילצר) שבה בוטלה החלטת נציב המדינה להשעות את אופיר לוי מעבודתו עד להכרעה בהליך המשמעתי בעניינו.

לוי שימש כמנהל אגף א’ (מרחב מרכז) ביחידה למנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה. במחצית חודש אוגוסט 2018 הוגשה כנגד לוי קובלנה, ובסוף חודש דצמבר אשתקד הוגשה כנגדו תביעה משמעתית בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

בכתב התביעה המשמעתית יוחסו ללוי עבירות לפיהן ניצל לכאורה את מעמדו ותפקידו הבכיר, תוך שדרש לכאורה מהעובדים הכפופים לו לבצע עבורו מטלות פרטיות במהלך ועל חשבון שעות העבודה. בנוסף נטען כי לכאורה הנחה לוי את העובדים הכפופים לו לנצל את רכב המשרד לצרכיו הפרטיים, ובחלק מהמקרים ביקש לוי לכאורה לבצע שעות נוספות בעבודה, ובתוך כך לדווח דיווחים כוזבים בכל האמור על מנת לסייע לו במטלותיו הפרטיות, ובכלל זה מטלות עבורו ועבור רעייתו, שטיפה וטיפול ברכבו.

לפני כחודשיים החליט נציב שירות המדינה להשעות את לוי עד לתום ההליכים המשמעתיים. ואולם בית הדין האזורי ביטל את החלטת ההשעיה של הנציב וחייב את המדינה בתשלום הוצאות בסך 7,500 שקל. בית הדין נימק את החלטתו בפגמים שנמצאו בהחלטת ההשעיה כדלקמן: ההחלטה הראשונה של הנציב על השעייתו של לוי עד לתום ההליכים המשמעתיים נכתבה על ידי אגף המשמעת בנציבות בטרם קבע הנציב אם בכוונתו להשעות את לוי. בנוסף האפשרות של העברתו של לוי לתפקיד אחר חרף השעייתו לא נשקלה במסגרת ההחלטה הראשונה, והפגם השלישי הוא כי במסגרת ההחלטה השנייה של הנציב מסוף חודש ינואר לפיה אין מקום להעביר את לוי לתפקיד אחר נוספו ראיות כנגד לוי מבלי שנתקבלה התייחסותו אליהן טרם קבלת ההחלטה.

לוי טען בערעורו בבית הדין האזורי, כי מדובר בעלילה של מספר עובדים, המפרים בעצמם את נוהלי הרשות ומבקשים להימנע מעבודה. הוא אינו יכול להתעלם מאבטלה סמויה ולכן הם מבקשים לסלקו. עוד הוא אומר, כי השעייתו והשימוע שקדם לה נגועים בליקויים רבים, הן פרוצדורליים והן מהותיים וההליך שננקט נגדו הוא הליך משמעתי ולא פלילי ובעבירות שאין עימן קלון.

בפסק דינו של בית הדין הארצי המקבל את ערעור המדינה והקובע כי אין מקום להתערב בהחלטת הנציב על השעייתו של לוי מתפקידו עד סיום ההליכים, נקבע כי לא הונחה על ידי לוי תשתית עובדתית מספקת לטענתו לפיה הנציב היה “חותמת גומי” של עובדי אגף המשמעת, ולא הפעיל שיקול דעת עצמאי.

לדברי בית הדין הארצי הוא לא מצא באיזון הכולל כי נוכח חומרת העבירות המיוחסות ללוי, ההחלטה על השעייתו הנה בלתי סבירה באופן המצדיק את ביטולה. בית הדין ציין כי הוא נמנע מלהשית על לוי הוצאות נוכח הפגם שנפל בהחלטה השנייה של הנציב לפיו לא נתקבלה התייחסותו של לוי לטענות החדשות, טרם קבלת החלטת ההשעיה.

Be the first to comment

Leave a Reply