סיכום שנה: שוק קרנות הפנסיה החדשות

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל

 

שוק החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל כולל מגוון תכניות פנסיוניות המוצעות לציבור הרחב, שבאפשרותו לבחור בכל עת לחסוך בכל אחת מהן. בסוף שנת 2017 נצברו כספים בהיקף של 819 מיליארד שקל בתכניות פנסיוניות, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובתכניות ביטוח.

היקף נכסים: ב-2017 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן בשנת 1995.

איציק אסטרייכר - הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר – הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

בסוף 2017 הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות בכ-302 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול שנתי בשיעור של יותר מ-18% לאחר גידול בשיעור של כמעט 16% בשנת 2016.

צבירת נכסים: בשנת 2017 נהנו קרנות הפנסיה החדשות מצבירה חיובית, כניסת כספים העולה על יציאת כספים בהיקף של כ-29 מיליארד שקל. לאורך כל השנים, מאז הקמת קרנות הפנסיה החדשות, מתאפיין השוק בצבירה חיובית, אשר הולכת וגדלה מדי שנה. הצבירה החיובית הגדלה מבטאת את מדיניות משרד האוצר להגדיל את החיסכון לפנסיה של הציבור. מדיניות האוצר באה לידי ביטוי בהטלת חובה על ציבור העובדים לחסוך במסגרת קרנות פנסיה, תוך מתן עדיפות לחיסכון במכשיר זה על פני מוצרים תחליפיים.

בשנת 2017 הופקדו לקרנות פנסיה כ-36 מיליארד שקל, כאשר בשנת 2016 הופקדו כ-32 מיליארד שקל ובשנת 2015 כ-28 מיליארד שקל. הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהם נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה.

דמי ניהול: חוסכים בקרנות פנסיה חדשות משלמים דמי ניהול משני סוגים. דמי ניהול מן הצבירה בחשבון החוסך בקרן הפנסיה ודמי ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לקרן הפנסיה. בשנת 2017 שיעורי דמי הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות הסתכמו ב-0.25% מן הצבירה ו-2.51% מן ההפקדות. גם בשנת 2017 נמשכה המגמה של ירידה בדמי הניהול בשוק. אלו שיעורי דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר מאז החלו לפעול קרנות הפנסיה החדשות.

(מאמר ראשון בסדרה)

 

 שוק החיסכון הפנסיוני בישראל- 31 בדצמבר 2017

איציק אסטרייכר פוליסה
שוק החיסכון הפנסיוני בישראל- 31 בדצמבר 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment

Leave a Reply