סלינגר: גורמים בשוק מצאו דרכים לעקוף את הוראות רפורמת קרנות ברירת המחדל

לדברי הממונה, ההתחמקות של המעסיקים והחברות המנהלות מביצוע הליך מכרז תחרותי פשוט מעידה על עומק ניגוד העניינים שבין המעסיק לחברות המנהלות, אשר פוגע בעובדים

מהמידע שבידנו עולה כי גורמים בשוק מצאו דרכים לצרף עמיתים בדרך העוקפת את הוראות הרפורמה, בעיקר באמצעות מעסיקים השולחים לעובדים טופס או קישור להצטרפות ישירה לקרן פנסיה מסוימת”. כך טענה אתמול (יום ב’) הממונה על שוק ההוןדורית סלינגר, בנאום באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. סלינגר התייחסה לפועלה העיקרי של הרשות ולרפורמות אותן ביקשה ליישם בשנים האחרונות. הממונה קראה למעסיקים ולעובדים לחתום על הסכמי פנסיה שייטיבו עימם ויבטיחו דמי ניהול נמוכים יותר מאלה המשולמים היום.

בנוגע להתחמקות המעסיקים מביצוע מכרז והעיכוב שלו טענה: “ההתחמקות של המעסיקים והחברות המנהלות מהליך תחרותי פשוט, מעידה על עומק ניגוד העניינים שבין המעסיק לחברות המנהלות, שלצערי פוגעת בעובדים. מעסיק הדורש בטובת עובדיו לא אמור להתנגד להליך התחרותי, אלא אמור היה לאמץ זאת, ואולי אפילו כבר במועד תחילת הרפורמה”.

סלינגר הזכירה כי באפריל הקרוב יושק הליך חדש לבחירת קרנות ברירת מחדל. היא מציינת כי עקב ביטול הסכמי מקסימום – כלומר 0.5% מהצבירה ו-6% מההפקדות החודשיות – בעקבות כניסת ההוראה לביטול הסכמים עם דמי ניהול מקסימליים החל מסוף הרבעון הראשון של 2018, קיימת סבירות לגידול נוסף בשיעור המצטרפים לקרנות ברירת המחדל. כמו כן הזהירה:  “בכוונתנו לנקוט בצעדי אכיפה משמעותיים כנגד גורמים שיפרו הוראות הרפורמה ויפגעו בעובדים”.

סלינגר סיכמה כך: “אנו פועלים לבטל את  ניגוד העניינים של כל הגורמים המקשרים בין החיסכון הפנסיוני של העובדים לבין הגוף המוסדי. המטרה היא שכל הגורמים, דהיינו המעסיק ובעל הרישיון, יפעלו רק לטובת העובד. כניסת קרנות ברירת המחדל לשוק הפנסיה השפיעה על רמת המחירים, שכן היא הגדילה את כוח המיקוח של כלל החוסכים. דמי הניהול למצטרפים חדשים המשיכו את מגמת הירידה גם בשנת 2017, מגמה שהושפעה מהנפח הגדול של המצטרפים לקרנות ברירת המחדל הנבחרות ומדמי הניהול שהוצעו למצטרפים לקרנות אחרות, ואף לעמיתים קיימים בקרנות אחרות, שלגביהם נעשה הליך שימור בדמי ניהול נמוכים יותר בזכות קרנות ברירת המחדל”.

ההשפעה של קרנות ברירת המחדל על רמת המחירים בשוק

Be the first to comment

Leave a Reply