סלקום תובעת את מגדל בטענה שהחברה מסרבת להכיר בחבותה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית

סלקום נתבעת בתביעה ייצוגית רחבת היקף ועתה היא טוענת שחברת מגדל מתנערת ב"יום פקודה" מחבותה להכיר בכיסוי הביטוחי על פי הפוליסות ולשפותה בגין התביעה, בין השאר בטענה לאיחור במסירת ההודעה על הייצוגית לחברת הביטוח

בית מגדל (צילום: יח"צ)
בית מגדל (צילום: יח"צ)

סלקום הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה כנגד מגדל בטענה “לסירובה והתנערותה המקוממת וחסרת היסוד מלקיים ‘ביום פקודה’ את התחייבויותיה ולהכיר בכיסוי הביטוחי על פי הפוליסות אותן רכשה סלקום ועליהן שילמה לה פרמיות ביטוח בסכומים גבוהים מאוד, במשך שנים רבות”.

כעת, נאמר בתביעה, עת אושרה תביעה ייצוגית כנגד סלקום (בעילה לפיה היא אינה מאפשרת ללקוחותיה לתת הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת הנשלחים במסרון, באמצעות מסרון, אלא באמצעות מענה טלפוני בלבד, בו הלקוח נאלץ להאזין לדברי פרסומת נוספים), ומגדל נדרשה להכיר בכיסוי הביטוחי, היא מתנערת מחבותה תוך השמעת טענות חסרות בסיס או עיגון בדין.

לטענת סלקום, התנהלותה של מגדל מעמידה אותה בפני חשיפה רחבת היקף, אשר צריכה להיות מכוסה בפוליסות הביטוח שרכשה ממנה, ואף גורמת לכך שהיא נאלצת להוציא מכיסה כספים רבים על מנת לממן הוצאות משפטיות שאף הן צריכות להיות מכוסות במסגרת הפוליסה. כל זאת, טוענת סלקום, תוך הפרה יסודית של ההסכמים בין הצדדים.

לדברי סלקום, היא העבירה למגדל מיד וללא דיחוי את מלוא המידע המבוקש על ידה בכל הנוגע להליך הייצוגי ולאחר מכן המתינה לקבלת אישורה לכיסוי הביטוחי לתביעה, ואולם מגדל בחרה למלא פיה מים ולא מסרה כל עמדה. זאת, הגם שמדובר בתקופה החורגת משמעותית מתקופה סבירה למתן מענה כפי שהוגדרה בפסיקה.

סלקום מציינת, כי המדובר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה וכי המדובר במקרה ביטוח על פי הגדרות הפוליסה ותנאיה, ועל מגדל להכיר בכיסוי הביטוחי מכוחה ולשפות אותה בגין הוצאותיה הנובעות מהתביעה ואשר ינבעו ממנה.

רק בחלוף כחצי שנה מיום מסירת המידע והמסמכים הדרושים למגדל לבירור חבותה, נאמר בתביעה, היא הודיעה לסלקום כי היא מתנערת מהכיסוי הביטוחי, תוך השמעת טיעונים שברור לכל בר בי רב שכל מטרתם היא לשלול מסלקום את המגיע לה והמתחייב על פי מערך ביטוחי החבויות עליו שילמה במשך השנים.

לדברי סלקום, התנערותה של מגדל מהכיסוי הביטוחי נעשתה שלא כדין ובניגוד להוראות הפוליסה, ההיגיון, הנוהג או הדין, וכי מדובר בפרשנות מופרכת לתנאי הפוליסה – פרשנות המאיינת את הפוליסה מכל תוקף, ובכך הפרה מגדל הפרה יסודית את חובותיה כמבטחת ואת התחייבויותיה כצד להסכם בינה לבין סלקום.

לטענת סלקום, בנימוקי מגדל לדחיית הכיסוי הביטוחי אין כל ממש, ועמדתה לוקה באי דיוקים עובדתיים ובעיוותים של הדין הנוהג.

בתביעה נטען, כי על אף שסלקום מחזיקה במספר פוליסות במגדל, בחרה מגדל להתייחס במכתב הדחייה אך ורק לפוליסה אחת, ככל הנראה זו אשר הייתה נוחה לה – זאת, הגם שעמדו לרשותה חודשים רבים להתייחס כדבעי לתביעת סלקום, ותוך התעלמות מן העובדה שסלקום מחזיקה בפוליסות נוספות אצלה.

לדברי סלקום, בניגוד לטענתה של מגדל, האיחור הנטען במסירת ההודעה על ידה למגדל על הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה אינו מפקיע את הכיסוי הביטוחי לתביעה. לטענת סלקום, אי מסירת ההודעה נבעה מטעות בתום לב, ואולם בכל מקרה הפוליסה קובעת כי בכל תביעה שתוגש כנגדה, על סלקום מוטלת חובת נשיאה ברובד ראשון (“השתתפות עצמית”) עד לסך של 50 אלף דולר, ובנסיבות אלו ממילא נראה כי לא הייתה מוטלת עליה חובה לדווח למגדל, שכן היא העריכה באופן סביר כי הוצאות ניהול ההליך לא יעלו מעבר לרף ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה. סלקום מציינת, כי כאשר הבינה שקיימת אפשרות כי הוצאות ההליך יעלו מעבר לרף ההשתתפות העצמית, היא  פעלה ללא שהות והודיעה למגדל על קיומה של התביעה.

עוד טוענת סלקום, באמצעות עוה”ד יואב רזין, עמית מור ורם פרדס, כי אין כל חובה בפוליסה או מחוצה לה להודיע למבטחת על תביעה, אשר אינה צפויה להגיע לגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה. לדברי סלקום, בניגוד לטענת מגדל, ההודעה נמסרה בתוך תקופת הביטוח, וממילא אין כל תוקף חוקי לדרישה הכלולה בחוזה הביטוח למסירת ההודעה בתוך תקופת הביטוח. עוד נטען, כי הנזק במקרה הנדון אינו מוחרג מהפוליסה.

סלקום מבקשת מבית המשפט סעד הצהרתי של הכרה בכיסוי הביטוחי לתביעה הייצוגית, ולקבוע כי על מגדל לשאת במלוא הוצאותיה בהליך האמור. נכון להיום, נאמר בתביעה, שילמה סלקום למשרד יגאל ארנון ושות’ כ-190 אלף שקל, סכום שאינו סופי ויתעדכן בהתאם להתקדמות ההליך, וכן נשאה סלקום בהוצאות שנפסקו לטובת התובעים הייצוגיים במסגרת ההחלטה על אישור תביעתם כייצוגית, וזאת בסכום של 30 אלף שקל. סלקום מבקשת עוד להתיר לה פיצול סעדים, כך שהיא תורשה לתבוע בעתיד בגין כל ההוצאות המשפטיות הנוספות בהן תישא בגין ההליך הייצוגי.

תגובת מגדל לא התקבלה עד עתה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply