סקירה שנתית של הלמ”ס על ענף העסקים בישראל: בשנת 2017 נרשם גידול של 3.1% במספר העסקים הפעילים

כמו כן נרשמה עלייה של 3.3% במספר משרות השכיר לעומת שנת 2016. בשנת 2017 נפתחו כ-57,000 עסקים ונסגרו כ-43,200 עסקים, כלומר נוספו כ-13,800 עסקים במגזר העסקי

שנת 2017 כשנה מוצלחת: נתוני הלמ"ס על שוק העבודה.
שנת 2017 כשנה מוצלחת: נתוני הלמ"ס על שוק העבודה.

עסקים פעילים 

בשנת 2017 היו בישראל כ-583 אלף עסקים פעילים וכ-3.92 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים בכלל ענפי הכלכלה. מדובר בגידול של 3.1% במספר העסקים הפעילים ו-3.3% במספר משרות השכיר לעומת שנת 2016. בכ-51% מהעסקים הפעילים ב-2017 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים הפעילים שבהם מועסקים שכירים בשנת 2017, בכ-68% היו עד 4 משרות שכיר ובכ-92% – עד 20 משרות שכיר.

מבחינת התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי (ברמת סדר) – מספר העסקים הפעילים הגבוה ביותר בשנת 2017 נמצא בענפי השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, כ-113,100 עסקים (19.4% מסך העסקים הפעילים), ובענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, כ-95,500 עסקים (16.4% מסך העסקים הפעילים).

מבחינת התפלגות משרות השכיר לפי ענף כלכלי (ברמת סדר) – מספר משרות השכיר הגבוה ביותר בשנת 2017 נמצא בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, כ-519,300 משרות שכיר (13.2% מסך משרות השכיר), ובענפי החינוך, כ-431,200 משרות שכיר (11% מסך משרות השכיר).

ממוצע משרות השכיר למעסיק בשנת 2017 היה 13.7, בדומה לממוצע משרות השכיר למעסיק בשנים 2016-2015.

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר (309.1) למעסיק בשנת 2017 נרשם בענף מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וביטוח לאומי וממוצע משרות השכיר הנמוך ביותר (3.5) נרשם בענף פעילויות בנדל”ן.

מבחינת התפלגות העסקים לפי סוג העסק (עצמאים, חברות, שותפויות ואחר) –  מספר העסקים הפעילים הגבוה ביותר בשנת 2017 שייך לעצמאים, כ- 392,200 עסקים (כ- 67% מסך העסקים הפעילים), ולחברות, כ- 158,700 עסקים (כ-27% מסך העסקים הפעילים). ענפי מידע ותקשורת וענפי אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת הם הענפים היחידים בהם מעל ל-50% מהעסקים הם חברות (50.5% ו- 50.4%, בהתאמה). בשנת 2017 נפתחו כ-57,000 עסקים ונסגרו כ-43,200 עסקים, כלומר נוספו כ-13,800 עסקים במגזר העסקי. זאת, בהשוואה לתוספת של 13,500 עסקים שנרשמה בשנת 2016 ושל 13,750 עסקים שנרשמה בשנת 2015.פתיחות וסגירות של עסקים

לידות עסקים 

בשנת 2017 נולדו כ-51,900 עסקים חדשים שהם 8.9% מכמות העסקים הפעילים בשנה זו. בשנת 2016 נולדו כ- 51,400 עסקים ובשנת 2015 נולדו כ-48,600 שהם 9.1% ו- 8.9% (בהתאמה) מכמות העסקים שהיו פעילים בשנים אלו.

מבחינת התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי (ברמת סדר) נמצא כי אחוז לידות העסקים הגבוה ביותר מתוך סך העסקים הפעילים בשנת 2017 (13.5%) נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל, בהשוואה ל- 14.5% בשנת 2016.

מבחינת התפלגות העסקים לפי סוג העסק (מועסקים בו שכירים / לא מועסקים בו שכירים), נמצא כי ב-59.6% מהעסקים שנולדו בשנת 2017 לא מועסקים שכירים, ומבין 40.4% העסקים שבהם הועסקו שכירים, ב-76.5% היו בין 4-1 משרות שכיר בממוצע לעסק וב-97.2% היו בין 20-1 משרות שכיר בממוצע לעסק.

תוספת משרות שכיר כתוצאה מלידות עסקים 

בשנת 2017 נוספו כ-85,600 משרות שכיר לכלכלה הישראלית כתוצאה מלידות עסקים, המהווים 2.2% מסך כל משרות השכיר בענפים הפעילים בענפי הכלכלה הישראלית. זאת לעומת תוספת של כ-85,700 משרות שכיר כתוצאה מלידות עסקים בשנת 2016, שהיוו 2.3% מסך כל משרות השכיר בעסקים הפעילים באותה השעה.

על פי נתונים אלו, ממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2017 היה 4.1. ממוצע זה דומה לממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2016 ובשנת 2015.

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר (7.9) לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2017 נרשם בענף שירותי אירוח ואוכל.

מרבית משרות השכיר בגין לידות עסקים בשנת 2017 נוספו בענפי שירותי אירוח ואוכל – כ-17,100 משרות שכיר שהן 20% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2017, זאת לעומת תוספת של כ-18,100 משרות שכיר בענפים אלה בשנת 2016.

ענפים נוספים בהם אובחנה תוספת משרות שכיר גדולה בגין לידות עסקים הם ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (כ-15,100 משרות שכיר שהן 17.6% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2017) וענפי הבינוי (כ-14,400 משרות שכיר שהן 16.8% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2017).

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply