סקר החברות של בנק ישראל: המגזר העסקי ממשיך להתרחב

מאזן הנטו של התפוקה בתעשייה ברבעון האחרון שלילי ומובהק,ומשקף הערכה לגבי ירידה במכירות

טרקטור בפעולה צילום אורי לביא פלג

סקר החברות לרבעון השלישי של 2019 ממשיך להצביע על התרחבות של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לעלות ברבעון השלישי של 2019, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות. מאזן הנטו חיובי בענף השירותים ושלילי בענפי התעשייה והמסחר.

 * מאזן הנטו שווה להפרש בין שיעור החברות והעסקים שדיווחו על עלייה בפעילות לבין שיעורם של אלה שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקלות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.

מאזן הנטו של התפוקה בתעשייה ברבעון האחרון שלילי ומובהק,ומשקף הערכה לגבי ירידה במכירות, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות לשוק המקומי וליצוא יצטמצמו.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי ומובהק, והוא מעיד על גידול במכירת השירותים, בעיקר ביצוא, ועל גידול במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא תתרחב הפעילות ויגדלו ההזמנות מחו”ל.  מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון בענף המסחר שלילי ומובהק, ומשקף ירידה במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות ויקטן מספר העובדים.

בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.

כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצמת המחסור בעובדים מקצועיים התייצבה בשנה האחרונה בענף השירותים וירדה בענף התעשייה. כמו כן, בענף התעשייה הסתמנה בשנה האחרונה הקלה במגבלת הביקוש מחו”ל. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון האחרון היא ירדה כתוצאה מירידה בקרב החברות הגדולות .

ברבעון השלישי של 2019 ירד (ל-1.5%) ממוצע הציפיות של החברות לגבי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים; כן ירד (ל-3%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה תימצא מעל לתחום היעד, ועלה (ל-81%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תימצא בתחום היעד. הצפי לגבי שער הדולר ברבעון הבא וב-12 החודשים הבאים ירד לרמה של 3.58 ו-3.63 שקל לדולר, בהתאמה.  

Be the first to comment

Leave a Reply