עובדים ממחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה באל על: החברה מפרה הסכם קיבוצי ולא משלמת תוספות שכר

לטענת המבקשים, אל על החליטה להימנע מהחלת התוספת עבור "רישיון תעופתי" מסוג RT לקבוצת עובדים ממחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה שנדרשו לעבור הסמכה לקבלת הרישיון בעניין גרירת כלי טיס בנתב"ג

מטוס של אל על. צילום: ויקיפדיה
מטוס של אל על. צילום: ויקיפדיה

ההסתדרות ונציגות עובדי אל על פנו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה להורות לאל על לשלם לעובדים הזכאים המועסקים במחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה בחברה את מלוא תוספות השכר המיוחדות הקבועות בהסכם הקיבוצי שעניינן תוספת “רשיון תעופתי” והתנאים הנלווים בגינן וזאת רטרואקטיבית החל ממועד הזכאות של כל עובד לכך.

בפנייה לבית הדין נאמר כי עניינה של בקשה זו הוא בהפרת ההסכם הקיבוצי על ידי החברה בנוגע לחובתה לתשלום תוספת שכר עבור “רשיון תעופתי” מסוג RT הקבועה בהסכם הקיבוצי הבסיסי לקבוצת עובדים ממחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה שנדרשו לעבור הסמכה לקבלת הרישיון בעניין גרירת כלי טיס בנתב”ג.

לטענת המבקשים החברה החליטה להימנע מהחלת התוספת עבור “רישיון תעופתי” על העובדים האמורים וזאת למרות שבפועל הם נדרשים על ידה לבצע את התפקיד של גרירת מטוסים ולמרות שרשות שדות התעופה האזרחית מבצעת הליכי אכיפה בחברה על מנת לוודא שגרירת המטוסים מבוצעת רק על ידי עובדים בעלי רישיונות מתאימים.

לדברי המבקשים באמצעות עוה”ד נטלי שוכוביצקי ויפעת גירון אל על מפרה את ההסכם הקיבוצי באי תשלום תוספות השכר המיוחדות עבור רישיון תעופתי לעובדים הזכאים לכך. בבקשה נטען כי אל על, המיוצגת על ידי עו”ד נחום פינבר, טוענת כי הרישיון הרלוונטי מסוג RT אינו רישיון תעופתי אלא אחד מבין תנאי הסף הנדרשים לקבלת רישיון תעופתי ולכן העובדים המחזיקים בו אינם זכאים לקבל תוספות שכר בעבורו.

תגובת אל על: “אל על אינה מנהלת את יחסי העבודה שלה בתקשורת ותתייחס לנושא בערכאות המקובלות”.

Be the first to comment

Leave a Reply