עובדי צה”ל במפעל בחיפה טוענים לאפליית שכר מובנית מול עמיתיהם במרכז הארץ

לדברי התובעים כך בעוד שלעובדי המפעלים במרכז הארץ משולם שכר עידוד בשיעור של 21%, שכר העידוד המשולם להם נמוך ב-3% ועומד על 18% בלבד, וזאת ללא כל צידוק כלשהו

עלייה בביטחון הצרכנים

38 אזרחים עובדי צה”ל במפעל רכב בחיפה השייך ל”מרכז השיקום והאחזקה” הכפוף לאגף הלוגיסטיקה בצה”ל, הגישו תביעה בסך 826 אלף שקל כנגד משרד הביטחון. זאת בטענה להפלייתם הבוטה כדבריהם אל מול מקביליהם, עובדים המועסקים בתפקידים מקבילים במפעלים במרכז הארץ.

לדברי התובעים כך בעוד שלעובדי המפעלים במרכז הארץ משולם שכר עידוד בשיעור של 21%, שכר העידוד המשולם להם נמוך ב-3% ועומד על 18% בלבד, וזאת ללא כל צידוק כלשהו להבדל זועק זה.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נאמר כי פניות למשרד הביטחון לעדכון ותיקון שיעור הפרמיה ולהעמדתה על שיעור של 21%, כמו גם החלתה באופן רטרואקטיבי, נותרו ללא מענה, ולפיכך מוגשת תביעה זו.

בתביעה מצוין כי רכיב משמעותי בהרכב שכרם של עובדי צה”ל הינו הרכיב המכונה “שכר עידוד”, והתשלומים המשולמים לעובד במסגרת שכר עידוד נקראים פרמיות והם נקבעים כתוספת בשיעור מסוים מן השכר.

הלכה למעשה פרמיית שכר העידוד הניתנת לעובדי צה”ל הינה בפועל תוספת קבועה לשכר המשולמת בחלקה מדי חודש, ואילו ההשלמה לגובה הפרמיה המלאה לה זכאי העובד משולמת אחת לרבעון.

לטענת התובעים נודע להם לאחרונה כי עובדים המבצעים עבודה מקבילה לזו שלהם בשלוש חצרות המפעלים הפועלות בתל השומר, נהנים משכר עידוד בשיעור של 21%, דהיינו פער של 3% לרעתם. התובעים מציינים כי גם עובדי מטה המפעלים המועסקים בצריפין מופלים לרעה וכי הפרמיה המשולמת להם הינה בשיעור של 18% בלבד.

לדברי העובדים הפרמיה המופחתת המשולמת להם פוגעת בשכרם מדי חודש בחודשו, וההפחתה בשכר העידוד שלהם מהווה אפליה פסולה וחוסר הגינות כלפי קבוצת עובדים זהה הנמנית על אותה קבוצת שוויון.

לטענתם חרף פניות שונות בעניינם נמנעו הגורמים הרלוונטיים במשרד הביטחון להציג הסבר לפער הבלתי מוסבר בין שכר העידוד של עובדים מקבילים בחלקים שונים של הארץ.

Be the first to comment

Leave a Reply