עובדת לשעבר באיילון תובעת 125 אלף שקל בטענה לפיטורין שלא כדין ובהעדר עילה

לדברי התובעת, רחל ישראלוב, היא עבדה לשביעות רצונם המלאה של החברה ושל הממונים עליה – עד אשר הגיעה למחלקה אחראית חדשה, שהיו לה תכניות אחרות לגבי מקום עבודתה של התובעת. מבקשת עוד לפצותה בגין עוגמת נפש והוצאת לשון הרע

רחל ישראלוב שהועסקה על ידי איילון במחלקת סילוקי תביעות ביטוח במשך 45 חודשים, תובעת מהחברה 125 אלף שקל בטענה לפיטוריה מהחברה שלא כדין, בהעדר כל עילה, ובשל שימוע לא אמיתי.

לדבריה, בכל תקופת עבודתה היא עבדה היטב, לשביעות רצונם המלאה של החברה ושל הממונים עליה, ומעולם לא קיבלה כל הערה או התראה על פגמים או ליקויים בעבודתה. אולם במהלך מספר ימים לאחר הגעתה למחלקה של עובדת חדשה, שעבדה קודם לכן בחברת הפניקס ואשר הייתה האחראית על המחלקה שלה, היא התייחסה אליה באופן בוטה, אלים מילולית, מזלזל, פוגעני ולא הותירה לה כל פתחון פה.

לדברי התובעת, הסיבה להתנהגותה של האחראית התבררה עד מהרה, כאשר התחוור כי היא נטשה את עבודתה הקודמת, ככל הידוע, לא על מי מנוחות, ו”לקחה עמה” שתי עובדות נוספת שעבדו שם עמה ועברה לעבוד באיילון ביחד עם ה”נדוניה”, אותן שתי עובדות שהביאה עמה.

לטענת התובעת, נראה היה בבירור כי אותה עובדת שמה לה למטרה עם היכנסה לתפקיד באיילון ליצור מקום לנדוניה שהביאה עמה, וברוח זו פעלה. בתביעה נטען, כי פעולותיה התוקפניות של האחראית נגד התובעת גרמו לה עוגמת נפש רבה, בושה, תחושות מדכאות ופגיעה קשה בדימויה העצמי.

לדברי התובעת, באמצעות עו”ד יואל שמלה, העובדת האחראית טענה כלפיה לחוסר מקצועיות, כי הילכה רכיל כביכול נגדה וכי הכפישה את שמה – טענות שהיו חסרות שחר. לדברי התובעת, לא חלפו ימים מועטים מהרגע בו התקבלה העובדת החדשה לעבודה באיילון, וכבר הזדרזה לזמן אותה לשימוע שנערך שלא כדין, מאחר שחלק ניכר מהטענות שהוטחו בה בעת השימוע לא בא זכרן בהזמנתה לשימוע והיא שמעה עליהן לראשונה בשימוע גופו.

בנוסף, מדובר היה בשימוע מן השפה ולחוץ מאחר שהוחלט על פיטוריה ללא כל קשר לטענות שהומצאו כנגדה לצורך השימוע וללא כל קשר לתגובתה לטענות אלה. בנוסף, יכולה הייתה איילון ללא כל קושי לשבץ אותה במקום עבודה אחר במחלקה אחרת, והימנעותה מלעשות כן מצביעה בבירור על רצונה והחלטתה לסלק אותה ויהי מה.

לטענת התובעת, אין ספק כי היא סולקה מעבודה באיילון ואפילו לא הועברה למחלקה אחרת, עקב דרישתה החד משמעית של האחראית, ואין גם ספק כי דרישתה זו נבעה על מנת לפנות מקום ל”נדוניה” שהביאה עמה העובדת החדשה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מתבקש לחייב את איילון לפצות את התובעת בגין פיטורין שלא כדין, עוגמת נפש והוצאת לשון הרע.

תגובת איילון לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

 

Be the first to comment

Leave a Reply