עובד קבלן לשעבר תובע מבנק לאומי כ-5 מיליון שקלים על תבנית העסקה בלתי לגיטימית

על פי התביעה, תבנית העסקתו שימשה כ"צינור לתשלום שכר" בלבד, תוך עקיפתם של הסכמים קיבוציים וזכויות קיבוציות, ואף פגיעה בזכויותיו מכוח חקיקת המגן. העובד פוטר כאשר סירב לעבוד ממשרדים אשר הינם מחוץ לחצרות הבנק, לאומי טרם קיבל את כתב התביעה ועל כן אינו יכול להתייחס לגופו של עניין

בניין בנק לאומי. התובע סירב לעזוב למשרדים המרוחקים מליבת הבנק. צילום ויקיפדיה
בניין בנק לאומי. התובע סירב לעזוב למשרדים המרוחקים מליבת הבנק. צילום ויקיפדיה

בנק לאומי נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם 5 מיליון שקלים לאלכס שפירא שהועסק בתפקיד SWAT באגף הרכש של הבנק משך למעלה מ-12 שנים.
התובע מציין כי לבנק היה ידוע היטב כי תפקידו היה בכיר ורגיש מאוד וזאת תוך מתן דגש לכך שעקב מומחיותו וניסיונו הרב השנים בתחום הטכנולוגיה והמחשוב הוא מילא תפקיד של SWAT שבמסגרתו היה עליו בעיקר להוביל שינויים בעלי חשיבות אסטרטגית לשיפור תהליכי הרכש בבנק. לדברי התובע עבודתו נגעה בליבת העסקים של הבנק, הוא השתלב במערך הארגוני של הבנק, היתה לו תלות כלכלית מוחלטת בעבודתו בבנק, ועל כן אין ואף לא יכול להיות חולק כי בינו לבין הבנק התקיימו יחסי עובד-מעביד לכל דבר ועניין.
לטענתו הבחירה במתכונת התקשרות “קבלנית” לא הייתה שלו, אלא להיפך הדבר הוכתב לו על ידי הבנק. נראה לדבריו כי בעניינו אין עסקינן במיקור חוץ לגיטימי של פונקציה והעסקה אותנטית על ידי חברת כוח אדם, אלא במתכונת העסקה פוגענית המקפחת את תנאי עבודתו. בנוסף בתבנית העסקה בלתי לגיטימית שנועדה אך ורק לשמש כ”צינור לתשלום שכר” בלבד, תוך עקיפתם של הסכמים קיבוציים וזכויות קיבוציות, ואף פגיעה בזכויותיו מכוח חקיקת המגן.
לדברי התובע בסוף חודש נובמבר אשתקד לאחר למעלה מ-12 שנות עבודה, הודיע לו הבנק על הפסקת עבודתו וזאת לאור סירובו להיפרד מסביבת העבודה בה עבד במשך שנים רבות ולבצע החל מראשית שנה זו את תפקידו מתוך משרדים אשר הינם מחוץ לחצרות הבנק. לטענתו הוא פוטר ללא שנערך לו כל שימוע, קל וחומר שלא שימוע כדין.
בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד מידן גיסרו ועודד הררי נטען כי במהלך תקופת עבודתו של התובע בבנק ו/או בסיומה לא שולמו לו על הסכומים המגיעים לו על פי דין או הסכם או סיכום או נוהג או ההסכמים הקיבוציים. הבנק, טוען התובע, מסרב לשלם לו את הסכומים המגיעים לו החל מתחילת עבודתו בחודש אוקטובר 2005 ועד לחודש ינואר שנה זו. בתביעה מציין כי המדובר בעיקר בתשלום גמול שעות נוספות גלובאלי בסך מיליון שקלים, מענקים ובונוסים בסך 950 אלף שקל, פיצויי פיטורים בסך 606 שקל, הפרשי שכר בסך 710 אלף שקל ותשלום לקרן השתלמות ולקרן פנסיה בסך כ-500 אלף שקל.

מבנק לאומי נמסר כי: “לאומי טרם קיבל את כתב התביעה ועל כן לא ניתן להתייחס לגופו של עניין”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply