עובד שהתפטר לאחר שהמעסיק שינה את מתכונת עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים / מאת עו”ד שלומי הדר ועו”ד ג’ון גבע

המעסיקה שינתה את מתכונת עבודתו של התובע, והשינוי התבטא גם בהפחתת שעות העבודה בפועל. על כן, יש לראות בשינוי זה שינוי מהותי בתנאי העבודה, שאם אינו נעשה בהסכמה של העובד, הדבר מאפשר לו להתפטר בדין מפוטר

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של דוד לוי (“התובע”), שיוצג על ידי עו”ד אוהד אור, כנגד מעסיקתו לשעבר, חברת ביטחון שירותים אבידר בע”מ (“המעסיקה”), שיוצגה על ידי עו”ד עמית הראל. פסק הדין ניתן באוגוסט 2017, בהיעדר הצדדים מפי, השופטת דגית ויסמן.

התובע הועסק על ידי הנתבעת בתפקיד של שומר יותר מ-11 שנים. מספר שנים לאחר שהחל התובע לעבוד בשורות המעסיקה הוא הוצב כשומר במשרדים של חברה, שם עבד בעיקר במשמרות לילה. חלפו עוד כמה שנים והתובע שיגר מכתב למעסיקה, במסגרתו ציין, כי לא משולמים לו כל הכספים המגיעים לו מכוח הדין, כגון תמורה על משמרות לילה, משמרות כפולות ועוד.

התובע הוסיף, כי לאחר שהמעסיקה קיבלה את המכתב, צומצמו שעות עבודתו הואיל והוא שובץ למשמרות קצרות יותר תוך הפחתת ימי עבודתו. עוד נטען, כי המעסיקה חדלה מלשבץ את התובע למשמרות לילה. התובע פנה פעם נוספת למעסיקה, דרש לקבל את הכספים המגיעים לו וכן להשתבץ במשמרות לילה, כפי שהיה נהוג לפני המכתב הראשון שנשלח. התובע הדגיש, כי ככל שהמעסיקה לא תתקן את הפרותיה הוא יתפטר מעבודתו. התובע נפגש עם מנכ”ל הנתבעת, אולם השניים לא הגיעו להסכמות והובהר לתובע, כי הוא לא ישובץ לאותו היקף ולאותה מתכונת עבודה כפי שהיה נהוג, ובתוך כך עבודתו הגיעה לסיומה.

התובע הגיש כתב תביעה כנגד המעסיקה וטען בין היתר, כי הוא למעשה התפטר בשל קיפוח זכויותיו ועל רקע הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו. הרעה זו באה לידי ביטוי בשל הפחתה ניכרת של שעות עבודתו, וכן עקב הפחתה במספר המשמרות השבועיות אליהן שובץ. לטענתו, העובדות הללו מזכות אותו בפיצויי פיטורים.

המעסיקה טענה להגנתה, כי התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים, הואיל ולא חלה כל הרעה בתנאי העבודה שלו. לשיטתה לא ניתן היה להמשיך להעסיק את התובע במתכונת העבודה שלו לאור הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. עצם העובדה שהמעסיקה החלה לפעול על פי הוראות הדין אינה מהווה הרעה בתנאי העבודה של התובע ובתוך כן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

האם בנסיבות הללו זכאי התובע לפיצויי פיטורים על אף שהוא למעשה התפטר?

בית הדין בחן את דוחות הנוכחות של התובע וציין, כי התמונה המצטיירת היא שהחל ממועד שליחת המכתב הראשון של התובע למעסיקה חל שינוי משמעותי בהיקף עבודתו של התובע. למעשה, אין מדובר רק בהעברת התובע ממשמרות לילה למשמרות בוקר, אלא מדובר גם בצמצום שעות העבודה וימי העבודה של התובע. מאחר שהתובע היה מקבל את משכורתו בהתאם לשעות עבודתו, אזי מדובר בירידה ניכרת בשכר המשולם לו.

בית הדין הוסיף, כי המעסיקה צודקת בכך שעל פי הדין אין להעסיק עובדים בשעות הלילה. סעיף 22 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי “מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועסק בו עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות. נושא זה נידון בעבר כמה פעמים בבית הדין הארצי לעבודה. עם זאת, כאשר מדובר במתכונת עבודה של עובד במשך תקופה ארוכה, מתכונת זו הפכה להיות חלק מתנאי עבודתו על אף אי החוקיות שבה. לפיכך, התפטרות של עובד על רקע שינוי במתכונת עבודתו כאמור מזכה אותו בפיצויי פיטורים.

מסקנה זו מתיישבת אף עם הכלל, לפיו נדרשת הסכמה של הצדדים לשינוי תניות בחוזה עבודה. במקרה דנן, המעסיקה שינתה את מתכונת עבודתו של התובע, והשינוי התבטא גם בהפחתת שעות העבודה בפועל. על כן, יש לראות בשינוי זה שינוי מהותי בתנאי העבודה, שאם אינו נעשה בהסכמה של העובד, הדבר מאפשר לו להתפטר בדין מפוטר.

בית הדין סיכם את דבריו וציין, כי המעסיקה ביקשה לשנות את מתכונת עבדותו של התובע, כך שתתאים להוראות הדין. בתוך כך התובע הועבר לעבוד בעיקר במשמרות יום. בנוסף, השינוי השפיע על היקף שעות עבודתו של התובע, אשר מצידו פנה למעסיקה ושטח את טענותיו בנדון. למרות זאת, מתכונת עבודתו של התובע המשיכה להתקיים באופן שבו היא צומצמה. המעסיקה למעשה בחרה שלא לחזור בה מהשינוי המהותי שחל בתנאי העבודה של התובע. בנסיבות הללו, התפטרות התובע מזכה אותו בפיצויי פיטורים.

בית הדין בחן רכיבי תביעה נוספים, אולם לעניין פיצויי הפיטורים פסק לזכות התובע סך של 41,672 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply