עונת הדוחות: חילן ממשיכה להציג צמיחה נאה

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי. על פי החברה: הרחבת השימוש במודולים נוספים יוצרת ערך רב בקרב לקוחותינו, מקלה ומייעלת את פעילותם וזאת השלכה ישירה להשקעות הרבות בפיתוחים טכנולוגיים שאנו עושים על בסיס שוטף ומתמשך

אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ
אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ

חילן פירסמה ביום ב’ שחלף (ה-19 בנובמבר) את הדוח הכספי לרבעון השלישי. על פי הדוח של החברה, מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי. על פי החברה, “הרחבת השימוש במודולים נוספים יוצרת ערך רב בקרב לקוחותינו, מקלה ומייעלת את פעילותם וזאת השלכה ישירה להשקעות הרבות בפיתוחים טכנולוגיים שאנו עושים על בסיס שוטף ומתמשך”.

באופן כללי, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם הרווח התפעולי בכ-104.3 מיליון שקל, עלייה של כ-9%, לעומת רווח תפעולי של כ-95.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-36.4 מיליון שקל (המהווה כ-10.3% מסך ההכנסות), לעומת כ- 25.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-10.6% מסך ההכנסות), גידול של כ-3.4%.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-22.5 מיליון שקל (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-20.4 מיליון ש”ח (המהווה כ-8.9% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10.4%. עיקר הגידול ברווח הנקי ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מהגידול ברווח התפעולי כפי שפורט לעיל ובקיטון בהוצאות מימון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-74.9 מיליון שקל  (המהווה כ-6.9% מסך ההכנסות) לעומת כ-72.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-7.3% מסך ההכנסות), גידול של כ-7.4%.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 בספטמבר 2018, הסתכם לכ-285.4 מיליון ש”ח לעומת כ-286.1 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2017. הקיטון בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מדיבידנד שחולק, דיבידנד שהוכרז וטרם חולק וזקיפת קרנות הון בחובה בקיזוז רווחי החברה לתקופה.

תזרים המזומנים ששימש את החברה לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-28.6 מיליון ש”ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ-24.8 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע בעיקר מהפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר בשל הרחבת הפעילות העסקית.

אבי באום, יו”ר קבוצת חילן, מסר: “אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי בו המשכנו להציג מגמת צמיחה בכל הפרמטרים של הקבוצה, זאת חרף תזמון חגי תשרי אשר גרעו מאתנו 5 ימי עבודה בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הצמיחה במרבית מגזרי הקבוצה במהלך הרבעון מבטאת את העמל, ההשקעה והמאמץ שנעשים בחברות הקבוצה ואנו שבעי רצון מהתוצאות. מגזר פתרונות עסקיים מציג המשך מגמת גידול גם ברבעון השלישי בשורת ההכנסות והרווח התפעולי חרף תזמון חגי תשרי אשר גרעו 5 ימי עבודה הרבעון בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. נס ממשיכה להיות שחקן מוביל בפתרונות הדיגיטל אותם היא מציעה ללקוחותיה העסקיים, בפרט בתקופה זו בה הסקטור הפיננסי וסקטור הבריאות עוברים שינויים והתאמות לעתיד. אנו נמשיך לעשות מאמץ ולהוביל בתחום ייעול תהליכים, שיפור ביצועים לטובת הצפת ערך ללקוחותינו.

“במגזר תשתיות מחשוב המאמצים והמיקוד בפעילות העסקית ממשיכים לשאת פרי כאשר רבעון זה מציג צמיחה בהכנסות ובשורת הרווח התפעולי. יישום התוכנית שגובשה להתמודדות עם האתגרים אותם חווינו במגזר זה מצביעה על הצלחה ואנו נמשיך לפעול בדרך בה אנו נוקטים בתקופה האחרונה.

“תוצאות מגזר שיווק מוצרי תוכנה הושפעו אף הם מקיטון כמות ימיהעבודה הרבעון בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ואנו מרוכזים במאמצים לעמוד ביעדי הרבעון הרביעי שהינו הרבעון המשמעותי במגזר זה. כפי שציינו בעבר, אנו מתבוננים על מגזר זה ברמה שנתית כחלק מנטרול ההשפעה העונתית של הביקושים המגיעים למוצרי התוכנה השונים”.

אנו נמשיך לפעול במגוון דרכים להמשך ביסוס צמיחתה האורגנית של קבוצת חילן וכן ממשיכים לפעול  לאיתור מנועי צמיחה חדשים בתחומי הליבה”.

Be the first to comment

Leave a Reply