“עושק של ממש”: בעלי מניות באשכולות תורס תובעים את זכויותיהם בחברה בבית המשפט

התביעה טוענת כי הנתבעים מנצלים את כוחם ומעמדם ומונעים מחלק מבעלי המניות בחברה את זכותם ליהנות מפירותיה, ואף שללו מהם משך שנים ארוכות את זכותם הלגיטימית לקחת חלק בקבלת ההחלטות. תגובת הנתבע: לא קיבלתי את התביעה עדיין. אני יודע שהם מרגישים מקופחים אך אין לי מה לעשות בעניין

תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay

ארבעה בעלי מניות בחברת אשכולות תורס ירושלים להסעת תיירים שנוסדה לפני כ-50 שנה, הגישו תביעה להסרת קיפוח זכויותיהם בחברה. לטענת התובעים- ביטר בנימין הנמנה על מייסדי החברה, שלמה פוליטי, גדעון אפרתי, ושמחה נוריאל – זכויותיהם בחברה מקופחות באופן שיטתי ומתמשך לאורך שנים, העולה כדי עושק של ממש.

לטענתם מזה שנים רבות עושים הנתבעים-יחיעם ודעי לצד צמד נתבעים אחרים – שימוש בחברה לצורך העשרתם שלא כדין, תוך התעלמות בוטה מזכויותיהם והפרת חובתיהם כדירקטורים וכבעלי מניות. עוד טוענים התובעים כי הנתבעים מנצלים את כוחם ומעמדם ומונעים מחלק מבעלי המניות בחברה את זכותם ליהנות מפירותיה, ואף שללו מהם משך שנים ארוכות את זכותם הלגיטימית לקחת חלק בקבלת ההחלטות, ולקבל מידע אודות הנעשה בחברה.

בתביעה נטען כי הנתבע יחיעם ודעי מנהל ודירקטור בחברה נמנע במשך שנים רבות מזימון כלל בעלי המניות לאסיפות החברים ומסירת דוח שנתי על פעילות החברה.

כמו כן החברה באמצות הנתבע יחיעם ודעי המצוי בניגוד עניינים קשה שכן בבעלותו חברת תיירת נוספת (אדוונדג’ טורס), נמנעה מזה שנים רבות להנפיק אישורים בכתב הנוגעים לרכישה ומכירה של מניות בניגוד מפורש לתקנות החברות, ובהתאם לעדכן את הרישום אצל רשם החברות. יתירה מכך החברה נמנעה מחלוקת רווחיה בין בעלי מניותיה, על ידי חלוקת הרווחים כשכר באופן מלאכותי.

בתביעה מצוין כי בעבר הגישו התובעים לבית המשפט בקשה לפירוק החברה, אך בהמלצת בית המשפט ומכיוון שהחברה סולוונטית, הוחלט על מחיקת הבקשה.

עתה מבקשים התובעים מבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות עו”ד משה סרגוסי להצהיר כי הנתבעים מנהלים את ענייני החברה בדרך שיש בה כדי לקפח את זכויותיהם, להורות כי לחברה יהיה מנהל אחד בלבד בשכר שייבחר באסיפת בעלי מניות שתכונס כדין, להורות לנתבעים להשיב לחברה את הכספים שגזלו ממנה, ולהורות על חלוקת הדיבידנדים להם זכאים התובעים.

בנוסף לתת כל הוראה נוספת הדרושה להבטחת ניהול הוגן יעיל ותקין של החברה, לרבות שמירה על זכויות בעלי המניות, בין היתר שינויים בתזכיר ובתקנון החברה על מנת למנוע קיפוח עתידי. התובעים העמידו את הסעד הכספי בתביעתם על סך של 700 אלף שקל.

תגובת יחיעם ודעי: “לא קיבלתי את התביעה עדיין. אני יודע שהם מרגישים מקופחים אך אין לי מה לעשות בעניין”.

Be the first to comment

Leave a Reply