עיצום כספי הוטל על מנורה מבטחים ואיילון עקב שיווק פוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי של הטרדה מינית

מנורה מבטחים: חשוב להדגיש כי מי שהטריד מינית אינו מכוסה על ידי הפוליסה, לא במתכונתה הקודמת ולא במתכונתה הנוכחית. איילון: הפוליסה הראשונה שווקה לאחר שסברנו בתום לב כי היא עומדת בדרישות הרשות. כאשר נודע לנו כי אין הדבר כך, עצרנו מיידית את המכירה ורק לאחר שהנוסח החדש אושר המשכנו בשיווק הפוליסה

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הטילה עיצום כספי על חברות הביטוח מנורה מבטחים ואיילון בגין שיווק פוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי נרחב של הטרדה מינית. הפוליסה, שנקבעה במכרז לשכת עורכי הדין בישראל, שווקה על ידי שתי חברות הביטוח, והיא העניקה כיסוי האסור על פי הוראות המפקחת.

יו”ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, ח”כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת), קיימה בעבר דיונים בוועדה במטרה לעצור את שיווקם של מוצרי ביטוח מסוג זה.

מנורה מבטחים, שזכתה במכרז לשכת עורכי הדין, המשיכה בשיווק הפוליסה למרות התנגדותה של הממונה לכך. בכך הפרה חובה נוספת המוטלת עליה בחוק. בגין התנהלותה נקנסה מנורה בסך של 1,575,000 שקל בנוסף ל-2 מיליון שקל על תנאי.

חברת איילון נקנסה ב-175 אלף שקל בנוסף ל-2 מיליון שקל על תנאי, בגין שיווק כיסוי ביטוחי לעורכי דין בניגוד להוראות.

סלינגר: “הרשות פועלת באופן נחרץ ותקיף, בכל הכלים העומדים לרשותה, לאכוף את החוק והוראותיו, ובכלל זה למנוע הענקת כיסוי ביטוחי אסור לאדם שהטריד מינית”.

ממנורה מבטחים נמסר, כי “חשוב להדגיש כי מי שהטריד מינית אינו מכוסה על ידי הפוליסה, לא במתכונתה הקודמת ולא במתכונתה הנוכחית. כל מי שמציג את הנושא כאילו ניתן כיסוי כזה, מטעה ומוליך שולל את הציבור. יש לציין כי לא נתבקשנו על ידי לשכת עורכי הדין להוספת סעיף שכזה והנושא בכלל לא עמד על הפרק. החברה קבלה את הודעת העיצום הכספי, אשר נובע בעיקרו מעניינים פרוצדוראליים, בלבד ובוחנת את דרכי פעולתה בהקשר זה”.

מאיילון נמסר: “העובדות המתוארות לגבי איילון חברה לביטוח אינן מדויקות, ואלה העובדות הנכונות: בפוליסה ששיווקה איילון נקבע במפורש, שהיא לא תחול במקרה שמנהל משרד עוה”ד או השותף בו לא פעל למניעת המשכה של ההטרדה המינית, לאחר שדבר ההטרדה הובא לידיעתו ועוד בטרם הגשת תלונה במשטרה או קבלת תובענה בשל כך. סברנו בתום לב, שהתניה זו עומדת בדרישות הוראות רשות שוק ההון. כפי שהואילה גם הרשות להבהיר, ברגע שבו נודע לנו כי לפי עמדתה אין הדבר כך, איילון עצרה מיידית את מכירת הפוליסות והגישה לרשות נוסח מתוקן. רק לאחר שזה אושר שבה החברה למכור את הפוליסות בנוסחן החדש. בנוסף תיקנה החברה את ניסוח הפוליסות שנמכרו לפני פניית הרשות לחברה.

“זאת ועוד, הרשות ציינה בהבהרתה, כי העיצום השני, שאינו קשור כלל לכיסוי בקשר עם תלונות על הטרדה מינית, יומר לעיצום על תנאי בלבד, בהתבסס על כך ‘שבחברה קיים נוהל עבודה מקיף ומפורט….שנועד לאתר ולמנוע הפרות עתידיות ושיש בו כדי להעיד על נהלי העבודה המפורטים בחברה אשר נאכפים בקפדנות במהלך העבודה השוטפת’ כלשון הודעת הרשות.”

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply