על קו הזינוק: רפורמת פנסיה 2025 מתמרצת שחקנים חדשים להיכנס לתחום הפנסיה

האם מאמצי רשות שוק ההון להגדיל את התחרות בתחום הפנסיה יישאו פרי? נראה שאת התשובה לכך נקבל כבר בימים הקרובים. בדיקת פוליסה עם שחקנים מובילים בתחום הגמל מעלה כי ההחלטה של הרשות להקטין את חסמי הכניסה לענף הפנסיה במסגרת תוכנית פנסיה 2025 מביאה אותם לבחון מחדש את תחום הפעילות שלהם.

חברות ובתי השקעות מובילים בענף הגמל בודקים בימים אלו את האפשרות לפעול בענף הפנסיה. בהכשרה מסרו לפוליסה כי בימים אלו הם בוחנים את הסוגייה לעומק. באנליסט, אחת מחברות ניהול הגמל הבולטות בשנים האחרונות ועם רקורד מוכח בניהול השקעות, הכריזו כי “הנושא ייבחן ברגע שהדברים יהיו יותר קונקרטיים”.

בילין לפידות לא מסרו תשובה רשמית אך ניתן להניח שגם הם שוקלים את הכניסה לענף, במיוחד לאחר שבשנים האחרונות צעד זה נשקל כבר בעבר, אך הוחלט שלא בשלו התנאים. בבית ההשקעות מור, מבתי ההשקעות המובילים בישראל, לא הגיבו לכתבה עקב ההגבלות המוטלות עליהם בשל היותם חברה ציבורית.

רשות שוק ההון חותרת לקדם את שוק תפעול המוצרים הפנסיוניים בגופים המוסדיים, על ידי הקמת מערכת תפעול פנסיוני לגופים המוסדיים. בתחילת חודש נובמבר פרסמה הרשות מסמך בקשת מידע ובדיקת רקע על ספקי שירות ותוכנה לתפעול מוצרים פנסיוניים. במסגרת השאיפה לקדם את התחום, הרשות בוחנת את האפשרות להקים תשתית מחשוב ואספקת שירותי תפעול למוצרים פנסיוניים ומוצרים נוספים בגופים המוסדיים לניהול זכויות החוסכים.

מדובר במערכת שתנהל את פעילות הליבה של הגוף המוסדי בתחום הביטוח והחיסכון, לאורך כל מחזור חיי המוצר ותקופת החיסכון של הפרט. המערכת תקטין באופן משמעותי את חסמי הכניסה של ענף הפנסיה, כאשר מערכת תפעול אחידה תקל על תפעול הקרנות השונות. מצב זה יביא להשוואת תנאים בין הגופים, תוך הבלטה של יכולות ניהול השקעות, בהן לבתי ההשקעות אמור להיות יתרון.

בשנים האחרונות הביא רצונה העז של רשות שוק ההון להגביר את התחרות בענף הפנסיה להקמתן של קרנות ברירת המחדל. ארבע קרנות אלו הוזילו את דמי הניהול והביאו לשינוי של ממש בענף, אבל על ההצלחה של הרשות תלויה כוכבית משמעותית. זו נוגעת לכך ששתי קרנות מתוך אותן קרנות חדשות, הקרן של הלמן אלדובי וזו של פסגות, נמצאות על מדף המכירה, ומכירה תגרום ככל הנראה לצמצום של התחרות.

Be the first to comment

Leave a Reply