ענף התעשייה: מדד מנהלי הרכש מעיד שאנחנו קרובים לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש עלה בחודש ספטמבר ב-6.0 נקודות לרמה של 50.3 נקודות. העלייה במדד נרשמה בין היתר בעקבות התגברות הזמנות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש עלה בחודש ספטמבר ב-6.0 נקודות לרמה של 50.3 נקודות, רמה שקרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות שעלה ב-16.8 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. רכיב ההזמנות ליצוא עלה מעט החודש, אך רמתו מצביעה על התכווצות בפעילות מזה שבעה חודשים.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה חמישה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש ספטמבר לרמה של 49.5 נקודות, שעדיין משקפת התכווצות בפעילות. בארה”ב המדד ירד לרמה של 47.8 נקודות הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2009. בגוש האירו, המדד מצביע מזה שמונה חודשים על התכווצות בפעילות, והחודש הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2012 – 45.7 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה החודש ורמתו קרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. מלחמת הסחר בין ארה”ב לבין סין, והחששות מיציאה בלתי מוסדרת של בריטניה מהאיחוד האירופי, פוגעות בענף התעשייה בעולם. מנהלי הרכש בישראל סבורים כי תנאים גלובליים אלו יקשו על עליית היצוא, ורכיב ההזמנות ליצוא נמצא לכן מתחת לרמה ה-50 נקודות בשבעת החודשים האחרונים.

רכיב ההזמנות המקומיות רשם החודש זינוק חד ורמתו שבה להצביע על התרחבות. יתכן שהרמה הנמוכה של רכיב זה בחודש שעבר הושפעה מחופשת הקיץ (למרות שמדובר במדד מנוכה עונתיות, חלק גדול מהמשיבים תלה את הירידה בהזמנות באוגוסט בחופשות).

הצמיחה במשק נמצאת במגמה של האטה. אם מנטרלים את השפעת מסי היבוא, הצמיחה עמדה ברבעון השני על 2.7%, זאת לעומת 3.0% ברבעון הראשון וכ-3.5% בשני הרבעונים הקודמים. אנו מעריכים כי האטה זו נובעת בעיקר מהרעה בתנאי הרקע הגלובליים.

Be the first to comment

Leave a Reply