עסקת השנה בפיננסים: הפניקס רוכשת את הלמן אלדובי ב-275 מיליון שקל

הוועדה הבלתי תלויה אותה הקים דירקטוריון הלמן אלדובי המליצה על העסקה עם הפניקס לעומת שתי הצעות אחרות .העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית. המחיר בו נמכרות מניות הלמן אלדובי גבוה ב-85% משוויו של בית ההשקעות מאז הפיכתו לציבורי

הפניקס תרכוש את הלמן אלדובי תמורת 275 מיליון שקל. כך אישר דירקטוריון הלמן אלדובי אתמול (ב’). מדובר בעסקת מיזוג הכוללת את  מכירת מלוא הון המניות של בית ההשקעות. ההחלטה נעשתה בעקבות המלצתה של הוועדה הבלתי תלויה שהקים הדירקטוריון אשר ניהלה תהליך של מו”מ  מול כלל המציעים שביקשו לרכוש את בית ההשקעות: קרן השקעות זרה, אלטשולר שחם (שהודיע בשבוע שעבר על משיכת הצעתו) והפניקס. המחיר בו נמכרות מניות הלמן אלדובי גבוה בכ- 85% משוויו של בית ההשקעות מאז הפיכתו לציבורי ביוני 2017. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית.

הלמן אלדובי מנהל נכסים בהיקף של כ – 70 מיליארד שקל עבור כ-500 אלף חשבונות לקוחות. על פי דוחות החברה במהלך שנת 2020 רשם בית ההשקעות זינוק חד בכל הפרמטרים: גידול של יותר מ-100% ב-EBITDA שהסתכם בכ-27.1 מיליון שקל בתשעת  החודשים של השנה, הרווח לפני מס באותה תקופה עמד על כ-10.1 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.1 בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-5.3 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-2.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד וההכנסות ממגזר הפנסיה גדלו בכ-30.7%.

בבית ההשקעות מסבירים כי במסגרת הדיון בדירקטוריון ולצורך קבלת ההחלטה, הניחה הוועדה בפני הדירקטוריון את תוצאות הבדיקות והבחינות הרבות שביצעה אגב בחינת כל אחת מהצעות הרכישה, את התקדמות תהליך המשא ומתן מול כל אחת מהמציעות, ואת היתרונות והחסרונות הגלומים בכל אחת מהצעות הרכישה.

עסקת המיזוג עם  הפניקס תתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי באופן שבמועד הקובע החברה תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של הפניקס. מדובר בהליך משפטי אשר מעריכים בבית ההשקעות כי יימשך לפחות מספר חודשים, עד לקבלת ההיתרים השונים,  במהלכם תמשיך פעילות בית ההשקעות כסדרה.

רמי דרור מנכ”ל הלמן אלדבי 

בהתאם לבקשת הנהלת הלמן-אלדובי מהדירקטוריון,  תנאי מרכזי בעסקה הינו דאגה לעובדי בית ההשקעות ולהמשך העסקתם, זאת מתוך תפיסה כי העובדים היו שותפים מלאים בהישגים אליהם הגיע בית ההשקעות והיוו נדבך מרכזי בצמיחתו המואצת ובהכפלת שוויו. על פי ההסכם, ככל שתושלם העסקה, מרבית עובדי הלמן-אלדובי והחברות הבנות ימשיכו להיות מועסקים תחת הפניקס, לאחר מועד השלמת העסקה. מעבר לדאגה לעובדים, תנאי זה יאפשר  המשכיות עסקית וניהול נאות של נכסי החברה, תוך המשך מתן שירות מיטבי ללקוחות בית ההשקעות.

רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי:   “בשנת 2017 הפך הלמן אלדובי בית ההשקעות לחברה ציבורית,  ומאז ביצענו שורה של מהלכי השקעה במנועי צמיחה אסטרטגים אשר הביאו לצמיחה מואצת בכל תחומי הפעילות שבאו לידי ביטוי בין השאר בגיוס של יותר מ-180 אלף לקוחות לפנסיית ברירת המחדל וגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח. עובדה זו הפכה את  בית ההשקעות ליעד אטרקטיבי לרכישה, הליך שהגיע לשיאו בחודשים האחרונים כאשר המחיר הנוכחי משקף קרוב להכפלת שווי בית ההשקעות  מאז הפך לציבורי. על כך מגיעה תודה מיוחדת לצוות העובדים והמנהלים של בית ההשקעות על תרומתם הקריטית לעשיה ולהצלחה״.

Be the first to comment

Leave a Reply