עצמאים יוכלו למשוך עד שליש מהחיסכון הפנסיוני אם העסק שלהם נסגר

רשות שוק ההון: החיסכון יהווה עבורם מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת עבודה ככלל ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט. התקנות החדשות מתירות משיכה עם פטור ממס עד כשליש מהחיסכון לעצמאים שהפסיקו או סגרו את הפעילות העסקית

עצמאים יוכלו למשוך עד שליש מהחיסכון הפנסיוני, עם פטור ממס, במידה שהפסיקו או סגרו את פעילותם העסקית. כך קובעת טיוטת תקנות חדשה שפורסמה השבוע על ידי שר האוצר ישראל כ”ץ ועל ידי רשות שוק ההון. על פי הרשות, ההון שיימשך עבורם יהווה מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת עבודה ככלל ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט.

התנאים למשיכה כפי שנקבעו בתקנות:

* עצמאי שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר.

* ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק, במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות.

* עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת.

כ”ץ: ״בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מיידי לציבור העצמאים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי בכלל וציבור העצמאים בפרט”.

הממונה על רשות שוק ההון, ד”ר משה ברקת: “המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות בתחומי החיסכון ארוך הטווח. התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו. אני מודה לשר האוצר, ישראל כ”ץ וסגנו יצחק כהן, על קידום והובלת המהלך, נמשיך לעבוד יחד למען ציבור החוסכים בישראל”.

Be the first to comment

Leave a Reply