ערעורים הדדיים על פסק דין בסוגיית פיטוריו של יו”ר ועד העובדים לשעבר בחברת קל אוטו

הסתדרות העובדים הלאומית, ועד העובדים הזמני בחברת קל אוטו והחברה עצמה ערערו על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בטענות שקביעות בית הדין אינן מתיישבות עם סכומי הפיצוי ופסיקת ההוצאות

הסתדרות העובדים הלאומית, ועד העובדים הזמני בחברת קל אוטו והחברה עצמה הגישו ערעורים הדדיים לבית הדין הארצי לעבודה על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בסוגיית פיטוריו של יו”ר ועד העובדים לשעבר יאיר אלישע.

בערעור שהוגש על ידי ההסתדרות הלאומית והוועד הזמני נאמר כי בית הדין האזורי שגה כאשר קבע כי פיטוריו של יו”ר הוועד נעשו כדין ובאותה נשימה קבע כי קל אוטו התנכלה ליו”ר הוועד טרם פיטוריו, וכי עצם הניסיון לפטרו נובע מרצונה של החברה לפגוע בהתארגנות העובדים.

עוד נטען בערעור, כי בית הדין האזורי שגה כאשר קבע כי סכום הפיצוי בגין התנכלותה הברורה של קל אוטו להתארגנות העובדים בכלל וליו”ר ועד העובדים בפרט עולה לכדי פיצוי בסך של 25 אלף שקל בלבד, וזאת לנוכח חומרת הדברים, לרבות העובדה כי מדובר במעסיקה אשר פעם אחר פעם ממשיכה להתעלם מהחלטות בית הדין ולפגוע במזיד בהתארגנות העובדים הראשונית.

לטענת המערערים באמצעות עוה”ד רן קונפינו וטל עזרא, בית הדין האזורי שגה עוד בכך שמצד אחד קבע כקביעה עובדתית מובהקת כי החברה פעלה במזיד לפגוע בהתארגנות העובדים באופן של מעקבים של חוקרים פרטיים אחרי מובילי ההתארגנות, ומן הצד השני לא קבע פיצוי כלשהו בגין פגיעה ברורה ובוטה זו בהתארגנות העובדים הראשונית (משאבים גיליון 970, ה-11 בדצמבר 2015).

עוד שגה בית הדין בקביעתו לפיה פיטורי יו”ר הוועד היו כדין. זאת, לנוכח העובדה לפיה הוכח בראיות ועדויות כי נימוקי הפיטורים אינם ענייניים, מומצאים ומהונדסים.

קל אוטו טוענת בערעורה על פסק הדין, כי בית הדין קבע כי פיטורי יו”ר הוועד היו מוצדקים ונעשו משיקולים ענייניים וכי הוא הכשיר במסגרת פסק דינו את הליך הפיטורין, ואולם על אף האמור בחר לחייב את קל אוטו בפיצוי בגין סעד אשר לא נזכר בבקשת ההסתדרות העובדים הלאומית וועד העובדים הזמני, וזאת לאחר דחיית כלל טענותיהם.

בנוסף טענה קל אוטו, באמצעות עו”ד שלמה בכור, כי לא היה מקום לפסיקת הוצאות בסך 7,500 שקל כנגדה, כאשר כלל טענות הסתדרות הלאומית והוועד הזמני, או לכל הפחות הרוב המכריע של טענותיהם, נדחו על ידי בית הדין. בנוסף מציינת קל אוטו, כי אין זה נהוג לפסוק הוצאות במסגרת הליכים קיבוציים כגון ההליך הנדון.

Be the first to comment

Leave a Reply