ערעור לבית הדין הארצי לעבודה: רכבת ישראל מבקשת לבטל פסק דין שמחייבה לשלם לעובדים שנקטו בצעדים ארגוניים 80% מהשכר הרגיל

רכבת ישראל הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב המחייב אותה לשלם לעובדי חטיבת מטענים בחברה ולעובדי חטיבת נוסעים (פקחים ומנהלי תחנות), שנקטו בצעדים ארגוניים (בין אם באופן מלא – עובדי חטיבת מטענים, ובין אם באופן חלקי – פקחים ומנהלי תחנות בחטיבת נוסעים) שכר ראוי בגובה 80% מהשכר הרגיל.

זאת, לדברי רכבת ישראל, על אף שעובדי חטיבת מטענים שבתו שביתה מלאה בהוראת ועד העובדים החל מ-11 בפברואר 2015 ועד ה-14 בפברואר, ועל אף שעובדי חטיבת נוסעים ביצעו פחות מ-50% מעבודתם בלבד. כך, מציינת הרכבת, במשך כשלושה שבועות במהלך חודש פברואר 2015 נקטו עובדי החברה בצעדים ארגוניים, ובית הדין עצמו קבע כממצא עובדתי כי “הצעדים הארגוניים כללו עיצומים בהיקף נרחב”.

לטענת הרכבת העובדים לא מילאו את חלקם בחוזה העבודה, עבדו עבודה חלקית או לא עבדו כלל, וכפועל יוצא מפסק הדין ייהנו משכרם הרגיל כאילו לא אירע דבר. עוד טוענת הרכבת, כי העובדים שנקטו בצעדים ארגוניים סירבו ועודם מסרבים להכיר בחובתם לשלם את המחיר הכלכלי בגין השימוש שעשו בנשק השביתה, וביקשו לשלול מהחברה את זכותה הלגיטימית והחוקית שלא לשלם שכר לעובדים ששבתו שביתה מלאה או לשלם שכר ראוי לעובדים ששבתו שביתה חלקית.

בערעור שהוגש באמצעות עוה”ד זהר גבע ואלון עזרא נטען, כי פסק דינו של בית הדין האזורי אינו נשען על העובדות שהוכחו בפניו, מתעלם לחלוטין מטענות ומראיות שהונחו בפניו, ועומד בניגוד גמור לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. לטענת הרכבת בית הדין טעה שעה שקבע כי “העובדים פעלו בשביתה בלתי מוגנת, באופן שאילץ בסופו של יום את המעסיק להכריז על עבודת חלקם כהשבתה”. אולם, טוענת הרכבת, היא לא הכריזה בשום מקום על השבתה, בין אם מפורשות ובין אם במשתמע.

בנוסף, לדבריה, טעה בית הדין בקביעתו לפיה היא פעלה להשבתת חטיבת המטענים, וזאת בניגוד גמור ותוך התעלמות מהראיות שהונחו בפניו, בלי שניתח את אופי הצעדים הארגוניים שהתקיימו בחטיבת המטענים, את השלכותיה של הוראת הוועד שלא לקיים עבודה ולשבות בשליחות נמל חיפה, מבלי שבית הדין נימק נימוק כלשהו את קביעותיו בפסק הדין.

רכבת ישראל מבקשת מבית הדין הארצי לקבל את ערעורה באופן שיבוטל פסק דינו של בית הדין האזורי וקביעתו, לפיה כל העובדים שנטלו חלק בצעדים הארגוניים זכאים לשכר ראוי בגובה 80% מהשכר הרגיל. כמו כן מתבקש בית הדין הארצי לבטל את התערבות בית הדין האזורי בהחלטת הרכבת שלא לשלם שכר כלל לעובדי חטיבת המטענים בגין ימי השביתה, ולחלופין לקבוע כי לא ישתנה המצב בשטח עד להכרעה בערעור.

 

Be the first to comment

Leave a Reply