עתירה למתן צו על תנאי: רשות האוכלוסין ושר הפנים מסרבים להיעתר לבקשת חברת מריומה להעסיק מומחי ריתוך מחו”ל

לטענת העותרת, מנהליה טסו במיוחד לסין ומצאו מומחי ריתוך בעלי הידע והניסיון הנדרשים לעבודה במפעליה כמומחים זרים. לדבריה, המשיבים מתעקשים לכפות עליה להעסיק עובדים סינים השוהים בישראל שנבחנו אצלה ונמצאו כלא מתאימים לסטנדרט אותו היא מציבה

בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה עתירה למתן צו על תנאי על ידי חברת מריומה המייצרת  ומתקינה מרכבים לתעשיית הרכבים הכבדים נגד רשות האוכלוסין וההגירה ושר הפנים, המורה להם לנמק את סירובם להיעתר לבקשתה להעסקת 15 מומחי ריתוך זרים מחו”ל.

בעתירה נאמר, כי מנהלי העותרת טסו במיוחד לסין ומצאו מומחי ריתוך בעלי הידע הרלוונטי, הניסיון והכישורים הנדרשים לעבודה במפעלים כמומחים זרים. לדברי העותרת, אין בנמצא בישראל מומחי ריתוך בעלי הידע, מקצועיות, ניסיון וכישורים כפי הנדרש לשם עבודה במפעליה.

לטענת העותרת המשיבים מתעקשים לכפות עליה להעסיק עובדים סינים השוהים בישראל ואשר נבחנו במפעליה בהתאם להמלצת רשות האוכלוסין וההגירה ונמצאו כלא מקצועיים ולא מתאימים בעליל לעבודה אצלה ועצם מומחיותם מוטלת בספק. לדבריה אותם עובדים אינם יכולים לבצע עבודות ריתוך בהתאם לסטנדרט אותו היא מציבה וכפי שנדרש בריתוך של כלי תחבורה.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו”ד יפתח חנן נטען, כי המשיבים קבעו מסמרות ביחס להתנהלות פסולה כביכול של העותרת בקשר להעסקת מומחים זרים בישראל, מבלי להציג כל ממצא ממשי נגדה בדבר עושק, דמי תיווך לא חוקיים ותשלום שכר נמוך מכפי הנדרש בחוק למומחים הזרים.

לטענת החברה, היא מעולם לא העסיקה מומחים זרים בעבר. בנוסף לדבריה, המשיבים לא הבהירו על סמך איזה בסיס ראייתי החליטו כי העותרת היא מפרת חוק החשודה בהעסקה שלא כדין, בתיווך אסור ובעושק.

העותרת מדגישה כי משמעות הסירוב או אי אישור מתן היתר העסקה למספר מצומצם של מומחים מחו”ל היא מניעת התפתחותה, אי עמידתה בדרישות השוק, חוסר יכולתה לספק מרכבים, פגיעה ביכולת התחרות שלה ובחופש העיסוק והכול בהסתמך על נימוקים כלליים, סתמיים ולקוניים.

עוד טוענת העותרת, כי היא מופלית לרעה ביחס לחברות אחרות להן אושרו זה מכבר היתרים מאותו הסוג להעסקת רתכים זרים מומחים בישראל.

תגובת פרקליטות אזרחי מחוז ירושלים לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply