“פיטורים בשרירות וחוסר תום לב, בניגוד לדין, מתוך מניעים אישיים וללא שימוע”; מרצה בכירה תובעת מאוניברסיטת תל אביב 2.13 מיליון שקל

לטענת רו"ח גרסי האוניברסיטה קיבלה את ההחלטה על הפסקת עבודתה מראש ועוד קודם לשימוע והכול בעצם בחירתה ברו"ח אלעד עדיני להחליף אות

אוניברסיטת תל אביב נתבעת לשלם 2.13 מיליון שקלים לרו”ח יעל גרסי מתל אביב מרצה בכירה בדרוג סגל אקדמאי בכיר, בטענה לקיום הסכם עבודה בחוסר תום לב תוך פגיעה משמעותית במעמדה ובפרנסתה, פיטוריה בשרירות לב ובניגוד לדין, בחוסר תום לב, מתוך מניעים אישיים, וללא עריכת שימוע כדין.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מצוין כי רו”ח גרסי הועסקה באוניברסיטה במשך כ-22 שנים מאז שנת 1997 והכשירה אלפי סטודנטים לזכאות לעמידה במבחני מועצת רואי החשבון, ואחוזי המעבר של בחינות מועצת רואי החשבון (בחשבונאות פיננסית) מתוך הסטודנטים שלמדו אצלה היו מהגבוהים בארץ.

ואולם הפקולטה לניהול החליטה בחודש יולי אשתקד לשנות את תכנית הלימודים בחשבונאות ונמסר לה כי הדבר מחייב את הפסקת עבודתה.

לטענת רו”ח גרסי באמצעות עו”ד אביחי ברטנובסקי היא פוטרה ללא עריכת שימוע כלל, וכי תחילה זומנה לשימוע לצורך הכוונה להפחית במשרתה ומצאה עצמה מפוטרת ללא שנערך לה כלל שימוע בנוגע לפיטוריה האפשריים.

הלכה למעשה לדברי רו”ח גרסי היא פוטרה מעבודתה עוד קודם כלל להחלטה שיצאה מפני האוניברסיטה בשימוע, זאת נוכח העובדה כי תוקף כתב המינוי שלה תם בחודש ספטמבר אשתקד ובהעדר חידושו היא כלל לא נמנתה על סגל המרצים, וכך למעשה הופסקה עבודתה עוד קודם להכרעה בשימוע.

לטענת רו”ח גרסי האוניברסיטה קיבלה את ההחלטה על הפסקת עבודתה מראש ועוד קודם לשימוע והכול בעצם בחירתה ברו”ח אלעד עדיני להחליף אותה. לדבריה פיטוריה מעבודתה נעשו בחוסר תום לב מוחלט עת לא הייתה כל סיבה לפטר אותה הלכה למעשה, וכי הפסקת עבודתה נעשתה משיקולים זרים ולא רלבנטיים לעבודתה.

בתביעה נטען עוד כי האוניברסיטה שילמה לרו”ח גרסי תשלום פיצויי פיטורין חלקי שאינו מביא בחשבון את שנות הוותק הנכונות שלה ולא את השכר הקובע הנכון. בנוסף מנעה האוניברסיטה ממנה תשלומים להם הייתה זכאית מכוח עבודתה, וכי במעשיה ומחדליה גרמה לה האוניברסיטה נזק ממון ופגעה במעמדה כמרצה בכירה במוסד אקדמי בכיר.

מאוניברסיטת תל אביב נמסר: אוניברסיטת תל אביב תמסור את התייחסותה לכתב התביעה בבית המשפט כמקובל

Be the first to comment

Leave a Reply