פיצוי חריג של 12 משכורות על פגם בהליך שימוע לשלושה עובדי משרד החוץ

נקבע, כי מכתב התלונה שניסחו השלושה היה נכון בעיקרו והוביל להחלפת קצין הביטחון ועל כן התשתית העובדתית להחלטה לפטרם הייתה מוטעית וחסרה. כמו כן לא נאמר להם, כי זכותם להיוועץ עם עורך דין ולהביאו עמם לשימוע כמקובל

בית הדין האזורי לעבודה פסק פיצוי חריג של 12 משכורות על פגם בהליך שימוע לשלושה עובדי משרד החוץ, שהועסקו כעוזרי קצין ביטחון של אל על בשדה התעופה במילאנו איטליה. השלושה ניסחו מכתב תלונה נגד קצין הביטחון ובו ביקשו להתריע על התנהלות מסוכנת לכאורה מצדו, הכוללת, לטענתם, עבירות ביטחון והטרדה מינית, הפרת נהלים והתנהגות בלתי מקצועית ובלתי אתית. לאחר המכתב פוטרו העובדים והגישו תביעה בשל כך לבית הדין, בטענה שלא ניתן להם לעיין בדוח הבדיקה שנערך בעקבות מכתב התלונה ולפיכך לא יכלו להתגונן בשימוע. כן טענו, כי לא התאפשר להם ייצוג בידי עורך דין בשימוע.

בית הדין קבע כי הדין עם התובעים. בפסק הדין הסיק השופט, תוך סקירת השתלשלות האירועים, כי היה ממש בתלונות העובדים נגד קצין הביטחון, וקבע כי עדותם מהימנה עליו. משכך, פסק השופט כי התובעים נכנסים בגדרי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ”ז – 1997 (הידוע כחוק הגנה על עובדים חושפי שחיתויות) ולפיכך פסק להם פיצוי בסכום של 50 אלף שקל לכל אחד.

עוד קבע בית הדין כי התקיים פגם משמעותי בשימוע, שעה שלא נמסר לעובדים דוח הבדיקה שנערכה בעקבות תלונתם, ובשל כך נפגעה זכותם להתגונן. יתרה מכך, על פי הראיות שבחן בית הדין נקבע, כי מכתב התלונה היה נכון בעיקרו והוביל להחלפת קצין הביטחון, ועל כן התשתית העובדתית להחלטה לפטר את העובדים הייתה מוטעית וחסרה. כן לא נאמר לעובדים, כי זכותם להיוועץ עם עורך דין ולהביאו עמם לשימוע כמקובל. בגין פגמים אלו בשימוע נפסק לעובדים פיצוי על סך 12 משכורות לכל אחד, קרי 150 אלף שקל לכל תובע. על כך התווספו אף הוצאות משפט ופיצוי בגין הפסד שכר עד תום תקופת החוזה המקורית. סך הכל חויב המעסיק בסך של כ-730 אלף שקל.

* הפניות: סעש (י-ם) 53691-05-13 שרביט נ’ משרד החוץ/המשרד הראשי משרדי ממשלה (בית דין אזורי לעבודה בירושלים, 23 בנובמבר 2016, הנשיא אייל אברהמי)

מתוך עדכון ללקוחות שנשלח על ידי משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר

Be the first to comment

Leave a Reply