פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים

המדינה עודדה את המעסיקים להפקיד לקופת גמל, אם על שם העובד ואם על שם המעסיק, בקופה מרכזית לפיצויים, כדי שיצור עתודה לצורך תשלום פיצויים במועד שיידרש לו בעתיד

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

עובד, שכיר, המסיים עבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, זכאי לקבל פיצויים בגובה שכרו האחרון כפול מספר שנות העבודה שלו. זכות זו נובעת לעובדים שכירים בישראל זה עשרות שנים, על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 1963.

 


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

___________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

Be the first to comment

Leave a Reply