פלרם אפליקציות תובעת מההסתדרות הלאומית להוכיח שהיא מייצגת את עובדיה

בחודש שעבר התקבלה בפלרם פנייה מצד עורכת הדין של ארבעה מעובדיה במסגרתה נטען כי ההסתדרות הלאומית אינה עוד הארגון היציג בחברה. מאז, לדברי החברה, התשובות של ארגון העובדים היו חמקמקות

פלרם אפליקציות: האם ההסתדרות עדיין גורם מייצג?
פלרם אפליקציות: האם ההסתדרות עדיין גורם מייצג?

חברת פלרם אפליקציות (1995) פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה למתן סעד זמני המורה להסתדרות הלאומית להציג בפניה נתונים עדכניים המוכיחים את יציגותה כיום בקרב עובדי החברה. בנוסף מבקשת החברה מבית הדין מתן סעד הצהרתי קבוע ולפיו ככל שההסתדרות הלאומית איבדה את יציגותה בקרב עובדי החברה, אין החברה נדרשת עוד לקיים מערכת יחסים קיבוצית עמה על כל המשתמע מכך, וזאת עד אשר תוכיח את יציגותה מחדש. בבקשה מצוין כי ההסתדרות הלאומית הכריזה על יציגותה בקרב עובדי החברה ב-1 בינואר 2018 והחברה הכירה בייצוג שבוע לאחר מכן.

לדברי פלם אפליקציות בקשתה זו מוגשת לאחר שבחודש שעבר התקבלה אצלה פנייה מצד עורכת הדין של ארבעה מעובדיה במסגרתה נטען כי ההסתדרות הלאומית אינה עוד הארגון היציג בחברה. כמו כן, אם החברה תמשיך במשא ומתן הקיבוצי אותו היא מנהלת עמה, כל שכן תחתום על הסכם קיבוצי, יהווה הדבר “הפרה בוטה” של זכויות העובדים.

פנייה שכזו מציינת חברת פלרם אפליקציות נשלחה גם מטעמה של עמותת תחרות מירושלים אשר הודיעה ביולי האחרון להסתדרות הלאומית ולחברה עצמה כי עובדי החברה פנו לסיועה, וכי הרוב הברור של העובדים חתום על “ביטול החברות והכחשת החברות בהסתדרות הלאומית”. בהתאם גם עמותה זו דרשה מהחברה להפסיק כל הליך משא ומתן עם ההסתדרות הלאומית. החברה מציינת כי למרות זאת היא המשיכה לנהל את המשא ומתן הקיבוצי כסדרו, וביקשה מההסתדרות הלאומית להתייחס לדברים מתוך רצון לוודא את יציגותה.

אלא שההסתדרות אשר תחילה היה נראה כי אינה מעוניינת להתייחס לדברים, השיבה לטענות העמותה בצורה מתחמקת ובאופן המוסיף לחששות העולים ביחס ליציגותה. ההסתדרות נטען עוד בבקשה, גם לא התייחסה ולא הסכימה להצעת החברה לקיים ישיבה משותפת בין עורכי הדין של הצדדים (החברה וההסתדרות) יחד עם נציגי העמותה לשם בחינת המסמכים והטפסים עליהם חתמו עובדי החברה.

לדברי חברת פלרם אפליקציות ההסתדרות כלל לא התייחסה לטענותיהם של ארבעת מעובדיה באמצעות באת כוחם, והחברה אינה יכולה ואף אינה רשאית להתעלם מפניות עובדיה. החברה מדגישה כי קיים חשד לפיו ההסתדרות הלאומית איבדה את יציגותה בקרב עובדיה.

לדברי החברה אין זה סביר להטיל עליה לעצום את עיניה, והדברים מקבלים משנה תוקף נוכח טענות עובדיה כי המשך המשא ומתן הקיבוצי בנסיבות העניין פוגע בזכויותיהם. לטענתה ככל שיש אמת בטענות העמותה והעובדים הרי שחיובה בקיום מערכת יחסים קיבוצית עם ארגון עובדים שאינו יציג בקרב עובדיה יפגע גם בה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply