פנסיה: ייצוגית הוגשה נגד חברת הביטוח מגדל בטענה לקיפוח בהלוואות צמודות מדד לעמיתים

התובענה, שהוגשה גם כנגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, עוסקת בטענה לפרקטיקה פסולה במתן הלוואות: כאשר מדד המחירים לצרכן עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח וכאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא

בית מגדל
בית מגדל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל ומגדל חברה לביטוח הנמנות על קבוצת מגדל והעוסקות בין היתר במתן הלוואות ושירותי מימון, לרבות הלואות מתוכניות פנסיה וגמל ומפוליסות ביטוח. זאת, בטענה לתנאי מקפח בהלוואות צמודות מדד, לפיו ירידת המדד לעומת מדד הבסיס לא תזכה את הלקוח.

המבקש יעקב קריחלי הועסק בעבר ברשת שיווק המזון יוחננוף ונטל באמצעות מגדל הלוואה מתכנית קרן הפנסיה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל.

לדבריו, בקשת האישור עניינה בפרקטיקה פסולה שאימצו המשיבות בדמות קביעת מנגנון הצמדה חד כיווני. לפי פרקטיקה זו, כאשר מדד המחירים לצרכן עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח. מאידך גיסא, כאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא, והדברים מפורטים ברחל ביתך הקטנה בהסכם ההתקשרות.

לטענת המבקש, התנהלות זו היא מנוגדת לדין ומהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד בניגוד לחוק החוזים האחידים, וכי עקב קיומו של התנאי המקפח האמור נגרם ללווים בהלוואות צמודות מדד נזק ממוני מובהק. מצד אחר, קופתה של מגדל התעשרה בכספים שאינם מגיעים לה.

בית המשפט המחוזי מרכז מתבקש לחייב את מגדל להשיב לאותם הלווים את הסכומים שגבתה מהם ביתר. בנוסף מתבקש בית המשפט להורות למגדל לקבוע מנגנון הצמדה דו כיווני, ולאפשר ללווים ליהנות מירידת המדד לעומת מדד הבסיס בהלוואות צמודות מדד.

לדברי המבקש, בשלב זה קיים קושי להעריך את גובה נזקם של חברי הקבוצה המיוצגת, ולצורך כך הוא יידרש לנתונים בדבר כמות ההלוואות צמודות המדד שהעניקו המשיבות, סכומי ההלוואות, מדדי הבסיס בכל הלוואה, וכמות המקרים בהם לא התחשבה מגדל בירידה של המדד לעומת מדד הבסיס.

במגדל בחרו לא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply