פרה קוטון לימיטד: תובעת דירקטור לשעבר להשיב לה את כל מסמכיה לרבות מדיה גנטית

תחילה נאמר בתביעה גרר הנתבע רגליים ונמנע מהשבת המסמכים האמורים, ולאחר מכן טען כי לחברה אין הלכה למעשה זכות לדרוש את השבת מסמכיה שלה

חברת פרה קוטון לימיטד הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה כנגד הדירקטור שלה לשעבר ולאכוף עליו להשיב לידיה את כל המסמכים שלה לרבות מדיה גנטית המוחזקים על ידו.

לדברי החברה תביעתה זו מוגשת נוכח התנהלות חריגה וחמורה במיוחד של הנתבע אשר למרות כי אין ולא יתכן ספק כי כל מסמכי החברה שבידיו הגיעו לידו אך ורק נוכח תפקידו כדירקטור, וכי הוא הועבר מתפקידו זה, ממשיך להחזיקם בידיו בלא כל הצדקה או עילה, ואף חרף הבטחות קודמות מצידו להשיבם תוך שהוא גורם לחברה נזק מכוון.

תחילה נאמר בתביעה גרר הנתבע רגליים ונמנע מהשבת המסמכים האמורים, ולאחר מכן טען כי לחברה אין הלכה למעשה זכות לדרוש את השבת מסמכיה שלה מטעמים טכניים שאין בהם מאומה.

בתביעה מצוין כי הנתבע הועבר מכהונתו כדירקטור ואינו משמש עוד בעל תפקיד כלשהו בחברה ומכאן שכל זכות שהיתה לו להחזיק במסמכיה פגה. עם הפסקת פעילותו בחברה הוא התבקש להעביר לידיה את כל המסמכים שהוחזקו בידו, ובכלל כך הסכמים (כגון: הסכמי רכישה והלוואה) פרוטוקולים, תדפיסי חשבון, מאזנים, דו”חות, תדפיסי בנק, וכן מסמכים נוספים השייכים לחברה ומהווים חלק מפעילותה.

לדברי החברה התנהגות הנתבע אשר מונע ממנה לקבל את המסמכים השייכים לה ובהם התחייבויות שונות של צדדי ג’ כלפיה, גרמו ועדיין גורמים לה לנזק כבד, והיא שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגין נזקים אלו.

התובעת היא חברה ישראלית בבעלות גוף משפטי זר (הקדש) הרשום באנגליה שהיא מושבה בריטית ואשר הנהנה הכלכלי שלה הוא מאיר בניטה.

Be the first to comment

Leave a Reply