“פרויקט פנסיה 2025 עומד לשנות את כל מה שראינו בתחום התחרות על ניהול כספים מוסדיים”  

הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת מסביר כי הרפורמה תאפשר לכל גורם בעל יכולות מוכחות בניהול השקעות להצטרף לתחרות בעולם הפנסיה. דבריו נמסרו במסגרת פרסום דוח הממונה לשנת 2019 שנמסרו לשר האוצר

פרויקט פנסיה 2025 עומד לשנות את כל מה שראינו בתחום התחרות על ניהול כספים מוסדיים”. כך אמר הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת, כאשר הגיש היום (ב’) את דוח הממונה על שוק ההון ל-2019 לשר האוצר ישראל כץ.

על פי הממונה, “מדובר על רפורמה (פנסיה 2025) שתאפשר לכל גורם בעל יכולות מוכחות בניהול השקעות (והיתר מתאים) להצטרף לתחרות בעולם הפנסיה. זאת, בין היתר, תוך הקמת מערך תפעול מרכזי שיסיר את חסם התפעול ממתחרים חדשים בענף, ונועד לייצר יתרונות משמעותיים לגודל על פני כל הענף. בדרך זו נהנה המשק והחוסך הישראלי פעמיים – פעם אחת דרך חיסכון בעלויות, ופעם שנייה דרך הגברת התחרות. מדובר בפרויקט שאפתני, הן טכנולוגית והן מקצועית, שהרשות התחילה בפיתוחו באמצע שנת 2019, ונחושה לקדמו בשנים הקרובות”.

הדוח שהוגש היום מפרט את פעילות רשות שוק ההון בתחומי החיסכון הפנסיוני, ביטוח אלמנטרי, ביטוח בריאות, תקינה חשבונאית בחברות הביטוח וניהול סיכונים.

ברקת הזכיר את שאיפת הרשות להשית את רפורמת “הסוכן האובייקטיבי” בביטוח ובפנסיה. המטרה של רפורמת הסוכן האובייקטיבי היא לבצע שירות רחב יותר מבחינת היצע היצרנים והמוצרים. לדברי ברקת: “הרפורמה תשפיע משמעותית על ענף הביטוח, תגביר את אמון המבוטחים בסוכנים וגם במוצרי הביטוח, תאפשר מגוון רחב יותר ומותאם יותר של מוצרים, מבלי לדאוג להטיה הנובעת ממבנה התגמול והשוק הקיים היום. דבר חשוב לא פחות העולה מהרפורמה הינו יצירת תחרות בשוק הביטוחים וזאת במטרה להיטיב עם ציבור המבוטחים. ככל שהתחרות גדולה יותר, אני בטוח שהחברות הביטוח ימצאו את דרכן למשיכת המבוטחים”.

ברקת הזכיר את כניסתן של חברות כרטיסי האשראי לשוק הביטוח. “מעבר לכניסת תחרות בריאה לשוק, הבשורה המשמעותית בעינינו מבחינת הציבור היא כי שתי חברות כרטיסי האשראי יפעלו במודל הסוכן האובייקטיבי תוך זמן קצר יחסית מהיום. אני מאמין כי הצטרפותן של חברות כרטיסי האשראי לשוק תוביל להורדת עלויות למבוטח ולהענקת שירות טוב יותר, תוך רתימת המידע, הטכנולוגיה והחדשנות לטובת ציבור המבוטחים”, הסביר.

לצד אלו התייחס ברקת גם לנושא ממשל תאגידי ואמר כי “תכלית המהלך הינה קידום שינוי תפישתי העוסק במערכת היחסים בין חברת האחזקות לגוף המוסדי, ועמידה אקטיבית על קיום ממשל תאגידי נאות ותקין. חשיבותו של מהלך זה נובעת מהכרה והבנה כי אמון הציבור בגופים המוסדיים וחברות הביטוח הינו ערך עליון, שממנו נובעת הלגיטימציה הכרחית לקיומם של גופים אלו”.

Be the first to comment

Leave a Reply