פרופ’ בן סימון שנפסל ממשרת מנהל מחלקת העיניים בשיבא מבקש לערער

בפני ועדת הבוחנים במכרז הוצג מכתב מטעם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה בו נרשם כי נגד פרופ' בן סימון מתנהלת חקירה משמעתית בגין ניהול פרקטיקה פרטית ללא היתר, ודיווחי נוכחות כוזבים

פרופ’ גיא בן סימון רופא מומחה ברפואת עיניים הגיש בקשה דחופה למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הדוחה את בקשתו לצו זמני שימנע את המשך הליכי איוש משרת מנהל מחלקת עיניים בבית החולים שיבא תל השומר, וכן לביטול החלטת ועדת הבוחנים במכרז ולהורות על כינוס ועדת בוחנים חדשה תחתיה.

פרופ’ בן סימון המנהל מאז חודש ספטמבר 2017 את מכון הפלסטיקה במחלקת העיניים בשיבא התמודד לתפקיד מנהל המחלקה, והיה היחיד שהגיש מועמדות למכרז ומועמדותו אושרה.

ואולם בפני ועדת הבוחנים במכרז הוצג מכתב מטעם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה בו נרשם כי נגד פרופ’ בן סימון מתנהלת חקירה משמעתית בגין ניהול פרקטיקה פרטית ללא היתר, ודיווחי נוכחות כוזבים. חברי הוועדה שראיינו את פרופ’ בן סימון הגיעו להחלטה פה אחד שלא לבחור בו לתפקיד. זאת בנימוק לפיו הוא לא סיפק טיעונים משכנעים בנושא הערכי, וכי לנוכח חומרת החשדות כנגדו יש בעת הזאת שלא לבחור בו לתפקיד מנהל מחלקת עיניים.

פרופ’ בן סימון הורשע על פי הודאתו בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של עיסוק בעבודה פרטית ללא היתר, ונגזר עליו העונש המוסכם של נזיפה חמורה וכן הפקעת משכורת בשיעור של 80%.

לפני כ-3 שבועות נדחתה בקשתו להקפאת הליכי איוש משרת מנהל מחלקת עיניים ולהורות על כינוס ועדת בוחנים חדשה. זאת  בנימוק לפיו לא הוצגה בפני בית הדין זכות לכאורה של פרופ’ בן סימון לפסילה חלקית או מלאה של החלטת ועדת הבוחנים שדנה בעניינו. על החלטה זו הגיש עתה פרופ’ בן סימון לבית הדין הארצי לעבודה בקשה דחופה למתן רשות ערעור.

לטענתו, בהליך המכרז נפלו פגמים מהותיים שהביאו לדחיית מועמדותו ולאיוש המשרה באופן זמני עד לפתיחת מכרז חדש. עוד טוען פרופ’ בן סימון כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת הבוחנים המחייבים כינוסה מחדש עם חברי ועדה שונים.

לדבריו, פתיחת מכרז חדש משמעה פגיעה בזכותו להתמודד במכרז בתנאים ששררו במכרז הקודם, קרי כאשר הוא מועמד יחיד למשרה. לטענתו אין כל הצדקה למנוע ממנו זכות זו בהינתן שהסיבה היחידה לכך שמועמדותו נדחתה הייתה הפגמים המהותיים שנפלו בעבודת הוועדה.

בנציבות בחרו שלא להתייחס.

Be the first to comment

Leave a Reply