פריצה למחסנים באלקטרה: החברה תובעת 850 אלף שקל לאחר שתביעת הביטוח שלה נדחתה

על פי אלקטרה, היא סיפקה את כל התיעוד והאסמכתאות להם נדרשה, אך תביעתה לתמלוגי ביטוח נדחתה, על פי כתב התביעה, חברת הביטוח טוענת כי הגישה לאתר היתה חופשית, לא נמצאו באתר שערים הננעלים בכניסה לחצר או למבנה בו הוחזק הציוד וכי באתר לא קוימה שמירה כנדרש

חברת אלקטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב תביעת תגמולי ביטוח בסך 850 אלף שקל כנגד הראל. בתביעה נאמר כי אלקטרה התקשרה כקבלן משנה בהסכם לביצוע פרויקט להקמת מרכז לוגיסטי, שישמש את חברת פלקס בשטח כולל של כ-33 אלף מ”ר. הראל, נאמר בתביעה, ביטחה את אלקטרה ואת מלוא העבודות, החומרים והציוד בפרויקט על פי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

לטענת אלקטרה, במהלך סוף שבוע בחודש פברואר 2019 חדרו אלמונים לחדר בתוך מתחם הפרויקט, ששימש מחסן לאביזרי חשמל. הם גנבו ציוד, גופי תאורה וכלי עבודה בסכום מוערך של 850 אלף שקל.

לטענת אלקטרה, היא סיפקה להראל את כל התיעוד והאסמכתאות להם נדרשה, ושיתפה פעולה באופן מלא עם גורמים שונים שהתמנו מטעם הראל לצורך בדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק.

בתביעה שהוגשה באמצעות משרד עו”ד אטיאס-נוה-כהן נטען, כי חרף האמור ועל אף פניות חוזרות ונשנות מצד אלקטרה ומי מטעמה להראל, הרי שרק בחלוף יותר משנה מיום האירוע “נזכרה” הראל לדחות את תביעתה של אלקטרה ולהמציא לה מכתב דחייה.

על פי כתב התביעה, במכתב הדחייה טענה הראל כי על פי בדיקתה הגישה לאתר הייתה חופשית וללא הפרעה, לא נמצאו באתר שערים הננעלים בכניסה לחצר או למבנה נשוא התביעה, כך שלא הייתה בפועל כל בעיה של גישה. עוד טענה הראל, כי באתר לא קוימה שמירה כנדרש ועל כן יש בכך כדי לשלול את הכיסוי הביטוחי.

אלקטרה טוענת עתה, כי הראל מנועה מלהעלות כל טענה לדחיית התביעה בחלוף יותר משנה מיום האירוע, וכי אין להראל למעשה כל הגנה מפני תביעתה זו. עוד מוסיפים באלקטרה, כי דחיית התביעה הינה דחיית סרק, ללא כל בסיס שבדין, בחוסר תום לב, והמניע לה איננו אלא מניע פסול של הותרת כספים ברשותה. לדברי אלקטרה, הראל חייבת לפצותה בגין כל נזקיה כתוצאה ממקרה הביטוח.

בהראל בחרו לא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply