פשרה בייצוגית נגד מיטב דש ונעמת: עובדים שפרשו ללא זכאות לפיצויי פיטורים, יוכלו למשוך 15% מהצבירה

הסכם פשרה שאושר מאפשר למעסיקים ולעובדים לחלק ביניהם את כספי הצבירה, שעד היום היו תקועים במשך שנים בהסדרים הפנסיוניים על שם העובדים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נתן תוקף להסכם פשרה בתביעה שהוגשה נגד נעמת, בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה נגד נעמת ונגד קופת הגמל מיטב דש. בעקבות הפשרה יחולקו הכספים שנצברו במיטב דש, כך שנעמת תקבל 85% מהצבירה והעובדים יקבלו את היתרה. הסכם הפשרה הושג, למרות שעד היום נדחו כל התביעות לקבלת צבירת הפיצויים שהגישו עובדים שפרשו בנסיבות שלא מזכות אותם בפיצויי פיטורים.

את התביעה הגישה לפני כשנתיים עובדת לשעבר של נעמת, שטענה כי לנעמת אין זכות למשוך את הכספים שהפקידה בקופת הגמל שלה לטובת פיצויי פיטורים, לאחר תקופת התיישנות, וזאת ללא קשר לשאלה אם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים, אם לאו. בפועל, גם נעמת לא הייתה רשאית למשוך את הכספים ללא הסכמת העובד והתוצאה הייתה שהכספים היו תקועים במיטב דש במשך שנים ארוכות, ללא פתרון.

לפי הסכם הפשרה שאושר, נעמת תמסור לקופת הגמל אישור לפיו יוכלו חברי הקבוצה למשוך 15% מצבירת הפיצויים, שהופקדו בקופת גמל אישית לפיצויים, למרות שהתובעת הייצוגית סיימה את עבודתה בנסיבות שאינן מזכות אותה בפיצויי פיטורים. עד היום נדחו על ידי בית הדין לעבודה כל התביעות הייצוגיות שהוגשו בעניין זה, ולכן פסק הדין שאישר את ההסכם הוא פריצת דרך בנושא משיכת פיצויי פיטורים.

התובעת הועסקה בעבר על ידי נעמת כמורה במשך ארבע שנים (1975-79), שבמהלכן הפקידה עבורה נעמת כספים לקרן קג”מ. ב-2001 פרשה התובעת לגמלאות והחלה לקבל פנסיה, שחלקה מורכבת מכסף שנצבר בתקופת עבודתה בנעמת.

לאחר תקופת מה נודע לה לראשונה שחלק מכספי הפיצויים שנצברו בתקופת עבודתה בנעמת, כ-21 אלף שקל – שהועברו בינתיים לניהול מיטב דש גמל ופנסיה – אינם מהווים עוד חלק מכספי הפנסיה להם היא זכאית. כל פניותיה לקופת הגמל לקבל את כספי ההפקדה נענו בתשובה, כי עליה לפנות לנעמת בבקשה לשחרר את הכספים לטובתה. התובעת פנתה מספר פעמים לנעמת וביקשה לקבל מכתב שחרור לכספים הצבורים, אך נעמת התנגדה לכך בטענה כי מדובר בכספים השייכים לארגון, למרות שנעמת מעולם לא דרשה את השבתם.

באמצעות עו”ד גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה, טענה התובעת, כי נעמת כלל אינה מהווה צד לתקנון קופת הגמל, וכל עוד מופקדים הכספים בקופת גמל אישית, הם שייכים לעמית ולכן הם בבעלותו בלבד. עוד נטען בתביעה, כי תקנון קופת הגמל מהווה הסכם לטובת המעסיק הואיל והוא מעניק לנעמת אפשרות לדרוש את הכסף הרשום על שמו של העובד.

התובעת לא חלקה על כך שהיא סיימה את עבודתה בנסיבות שאינן מזכות אותה בפיצויי פיטורים ושלנעמת הייתה, לכאורה, זכות לתבוע לעצמה את הכספים, כל עוד זכות זאת לא התיישנה. אולם משחלפו שבע שנים מיום סיום העסקתה ונעמת לא דרשה את השבת הכסף, הרי שהפיצויים הפכו להיות שלה בלבד.

עמדת נעמת הייתה, כי הכספים אותם הפקידה בקופת הגמל עבור פיצוי פיצויים הם כספי  מעסיק והם נועדו לשמש את נעמת לצורך תשלום מענק פרישה או השלמת פיצויים, ככל שהיה צורך בהשלמה. לעמדת נעמת, כל עובד שסיים את עבודתו אצלה, קיבל את כל הזכויות שמגיעות לו, לרבות פיצויי פיטורים ככל שהגיע לו.

לדברי עו”ד גורודיסקי, “הסכם הפשרה משפר את מצבם של העובדים לעומת העבר, הואיל וכל התביעות שהוגשו בעניין זה עד היום נדחו. הפשרה תאפשר גם לנעמת למשוך את יתרת הצבירה שהייתה תקועה בחברות הביטוח והפנסיה במשך עשרות שנים. העובדה כי כספי צבירת הפיצויים של עובדי נעמת לא הוסדרו עד היום, מעלה שאלות כבדות משקל לגבי המצב הייצוגי של נעמת, בו ארגון העובדים היציג, ההסתדרות הכללית, הוא גם המעסיק של אותם עובדים”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply