צמד נהגים בשירות המדינה: השינוי בהגדרת התעסוקה פגע לנו בפנסיה

חבושה וסדייב, טוענים כי בעקבות דרישת הנהלת בתי המשפט הם עברו לפני שנים מהעסקה על דרך של דירוג דרגה להעסקה במינוי בפועל, בהסכם שכר כולל על פי הסדר ייעודי לנהגים

הנהגים בשירות המדינה קופחו?
המדינה פוגעת בבריאות הנהגים שבשירותה?

יצחק חבושה ומיכאל סדייב המועסקים בשירות המדינה בתפקידי נהג (ועוזר אישי) לנשיאת בית המשפט העליון ולמנהל בתי המשפט בהתאמה, הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה בסך כ-300 אלף שקל כנגד הנהלת בתי המשפט. זאת בטענה לפגיעה ממשית ומשמעותית בזכויות הפנסיוניות העתידיות שלהם.

חבושה המשמש בתפקידו מזה למעלה מ-30 שנה וסדייב מזה כ-25 שנים, טוענים כי לאור דרישת הנהלת בתי המשפט הם עברו לפני שנים מהעסקה על דרך של דירוג דרגה להעסקה במינוי בפועל, בהסכם שכר כולל על פי הסדר ייעודי לנהגים שבעניין העסקת נהגי שרים/סגני שרים/ מנכ”לים ומוקבליהם.

לאחר העברתם להסדר השכר הכולל, הועמד השכר הקובע שלהם לצורך חישוב הפנסיה התקציבית לה הם זכאים על המשכורת החודשית הקובעת לפי דירוג/דרגה בהתאם לדרגה הקבועה בלבד, ולא לפי מלוא השכר המשולם להם לפי הסדר השכר הכולל. לדברי התובעים מדובר בהבדל משמעותי ביותר בסך של אלפי שקלים בין המשכורת לפי דירוג/דרגה ובין המשכורת לפי מלוא השכר.

בשל כך, נטען בתביעה, שיעור הגמלה החודשית אשר תשולם לתובעים בעת פרישתם יהיה נמוך עשרות מונים משכרם הרגיל. הדבר, לדבריהם, גם מרע משמעותית את מצבם בהשוואה לתקופה בה הועסקו בדירוג/דרגה, אז הופקדו עבורם כספים לביטוח פנסיוני (לקרן חיצונית) גם בגין רכיבי שכר נוספים העולים על המשכורת החודשית הקובעת לפי דירוג/דרגה, לרבות ובעיקר הפקדות בגין עבודתם (הרבה) בשעות נוספות.

לטענת התובעים מדובר בעיוות ממשי ובפגיעה מהותית בפנסיה אשר תשולם להם בניגוד לכללי הדין והפסיקה המפורשת בעניין, בניגוד לשכל הישר, ובאופן שאינו הוגן ואינו הגון.

לדברי התובעים, בנוסף לפגמים בעניין משכורתם הקובעת לפנסיה, לאחרונה גם נמנע מהם תשלום מענק אשר שולם לכלל עובדי מערכת בתי המשפט, ללא עילה או הצדקה, תוך הפלייתם לעומת עובדים אחרים כמותם להם הסכימה הנהלת בתי המשפט לשלם את המענק.

זאת ועוד נטען בתביעה, שהוגשה באמצעות עו”ד כרמל חורב-אלטמן, כי קיימת טעות נמשכת גם בשיעור תשלום שכרם של התובעים. כך שכרו של התובע יצחק חבושה משולם מחמת טעות בשיעור כפי שכר נהג שר, בעוד הוא אמור להיות משולם לפי שיעור גבוה יותר בדומה לשכר נהג ראש הממשלה/נשיא המדינה. אילו שכרו של התובע מיכאל סדייב משולם מחמת טעות בשיעור כפי שכר נהג מנכ”ל, בעוד הוא אמור להיות משולם לפי שיעור גבוה יותר, שכן מנהל מערכת בתי המשפט מוקבל בשכרו ובתנאיו לשופט עליון, וכך בהתאמה אמור להשתכר גם נהגו.

אשר על כן מתבקש בית הדין להצהיר כי שכרם המלא של התובעים הוא בסיס השכר הקובע עבורם לפנסיה התקציבית (לרבות הסדרה רטרואקטיבית של זכויותיהם הפנסיוניות בגין התקופה שממועד המעבר מדירוג/דרגה לשכר כולל). בנוסף להורות להנהלת בתי המשפט לשלם לתובעים את הפרשי השכר בגין המענק שלא שולם להם, ולהורות לה לתקן את שיעור השכר המשולם לתובעים לרבות תשלום הפרשים בגין תקופת העבר.

הסעד הכספי המבוקש עבור התובע יצחק חבושה עומד על 95,500 שקלים, ואילו עבור התובע מיכאל סדייב על הסך של כ-200 אלף שקל.

לא היה ניתן להשיג את תגובת הנהלת בית המשפט עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply