קידום סוכנות לביטוח נתבעת על ידי עובדת לשעבר בטענה שלא שולמו לה זכויותיה על פי דין

לדברי התובעת, לאורך כל תקופת העבודה, הנתבעת לא שילמה תשלום שכר מינימום ותשלום בגין שעות נוספות וחגים. כמו כן נתגלו ליקויים בהפרשות סוציאליות ופגיעה בימי החופשה של התובעת. תגובת קידום: מדובר בהליך קנטרני וטורדני - קידום היא חברה מקצועית והגונה ביותר, שמעניקה לעובדיה מעל ומעבר, כולל לתובעת בתיק זה שכל רצונה להתעשר על חשבוננו

בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay
בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay

קידום סוכנות לביטוח מחיפה נתבעת לשלם 308,317 שקל לעובדת לשעבר, שהועסקה אצלה משך שלוש שנים עד לפיטוריה, לטענתה בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נטען כי לאורך כל תקופת העסקתה אצל הנתבעת, העוסקת בייעוץ ביטוחי ללקוחותיה ובמכירת פוליסות ביטוח, פעלה התובעת ללא כל דופי ועשתה את המוטל עליה בנאמנות, בחריצות, ובשיתוף פעולה עם הממונים עליה. אולם הנתבעת נמנעה מלשלם לה את הזכויות המגיעות לה בדין, לאורך כל תקופת עבודת התובעת אצלה, ובכלל זה תשלום שכר מינימום ותשלום בגין שעות נוספות וחגים. כמו כן נתגלו ליקויים בהפרשות סוציאליות, פגיעה בימי החופשה של התובעת, ועוד.

לדברי התובעת, היא נאלצה להודיע לנתבעת על התפטרותה בדין מפוטר ולהתפטר מעבודתה לאחר ששכרה השתנה חדשות לבקרים ללא כל הסבר, ללא בסיס חוקי, ובלי שתאם את אשר הובטח לה, הבטחות עליהן הסתמכה. לטענתה, היא נענתה בתגובה כי התפטרותה מתקבלת והיא משוחררת מכל הסכם, בנוסף לוויתור על עבודתה בימי ההודעה המוקדמת.

התובעת מציינת בתביעתה, כי עם קבלתה לעבודה אצל הנתבעת לתפקיד של פקידה היא לא קיבלה שכר כלל, הואיל ועל פי גישת הנתבעת היא ביקשה לוודא את התאמתה לעבודה, והיא אף נתבקשה להודות לנתבעת על שזו מלמדת אותה את רזי העבודה ואל לה לקבל שכר.

בחלוף כחודש ימים, טוענת התובעת, היא הועסקה משך חמישה ימים בשבוע כ-7 שעות מדי יום, בשכר חודשי של 1,000 שקל, ונאמר לה כי עליה ללמוד קודם את העבודה ועם הזמן שכרה יעלה, ואכן שכרה עלה מדי חודש במאות שקלים בודדים בלבד, והנתבעת לא שילמה לה אפילו את שכר המינימום הקבוע בחוק.

תגובת קידום סוכנות לביטוח: ” התביעה טרם התקבלה במשרדנו. עם זאת ואם וככל שאכן הוגשה, מדובר בהליך קנטרני וטורדני וטענותינו יועלו בכתב ההגנה שנגיש. חברת קידום הינה חברה מקצועית והגונה ביותר, שמעניקה לעובדיה מעל ומעבר, כולל לתובעת בתיק זה שכל רצונה להתעשר על חשבוננו”.

Be the first to comment

Leave a Reply