קרן הפנסיה חויבה לשלם מקדמה בתביעת נכות

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור: הקרן לא הציגה בפני החוסך את האפשרות לבקש מקדמה לקצבת נכות וחויבה לשלמה רטרואקטיבית

צילום: אילוסטרציה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה לקרן הפנסיה לשלם מקדמה בתביעת נכות עד לגובה הקצבה המלאה באופן רטרואקטיבי לעמית, לאחר שלא הציגה בפני העמית את האפשרות לבקש מקדמה ושילמה לו קצבה מופחתת.

המקרה שהובא בפני הרשות: עמית בקרן פנסיה מקיפה הלין על ליקויים בטיפול בתביעת נכות שהגיש לקרן הפנסיה. במסגרת הטיפול בתביעה, ובהתאם להוראות הדין, הנחתה קרן הפנסיה את העמית להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות למוסד לביטוח לאומי לצורך קיזוז הקצבה שתשולם לו מקרן הפנסיה.

לפי תקנון קרן הפנסיה, עד לקבלת החלטה סופית של הביטוח הלאומי, על הקרן לשלם קצבת נכות מופחתת. בנוסף, עליה לאפשר לעמית לבקש מקדמה עד לגובה הקצבה המלאה (שתקוזז מהקצבה העתידית לאחר שזכאותו לקצבה מביטוח לאומי תתברר).

הקרן שילמה לעמית קצבת נכות מופחתת אך לא הציגה בפניו את האפשרות לבקש מקדמה.

לאחר בירור הפנייה, הורתה הרשות לקרן הפנסיה לשלם את סכום המקדמה באופן רטרואקטיבי.

 

Be the first to comment

Leave a Reply