קרנות הפנסיה החדשות הגדילו בשנה האחרונה את שיעור המניות שלהן ל-25.7%

דוחפות את השוק. העלייה באחזקה המנייתית הזרימה ביקושים בסך של 16.4 מיליארד שקל לשווקים ובין היתר הביאה גם לגידול של כ-20 מיליארד של הענף. קרנות הפנסיה הגדילו את אחזקתן במניות חו"ל בכ-5.5 מיליארד שקל באותו הזמן

החיים בפנסיה. צילום: נעמן פרנקל
החיים בפנסיה. צילום: נעמן פרנקל

כמות הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה החדשות זינקה ב-52 מיליארד שקל בשנה האחרונה וכמות המניות עלתה בהן ב-17 מיליארד שקל.  כך עולה מבדיקה של נכסי קרנות הפנסיה אשר מתפרסמים מדי חודש על ידי משרד האוצר .

באופן כללי, קרנות הפנסיה החדשות מנהלות, נכון לסוף ינואר 2018, סך נכסים של כ-305 מיליארד שקל. בשנה האחרונה (מסוף ינואר 2017 לסוף ינואר 2018) מנהלי ההשקעות בקרנות הפנסיה החדשות הגדילו את האחזקה הישירה במניות לסך של 63.9 מיליארד שקל מ-40.4 מיליארד או משיעור של 16% לשיעור של 17.6% מסך נכסי הקרן. באופן כולל (אחזקה ישירה, תעודות סל מנייתיות וקרנות נאמנות מנייתיות) החשיפה של קרנות הפנסיה החדשות עלתה בחודש ינואר לשיעור של 25.5%.

נציין כי הגדלת החשיפה הועילה לקרנות הפנסיה שרשמו תשואה גבוהה בשנה שעברה בכלל ובינואר האחרון בפרט. על פי נתוני פנסיה נט, ההפקדות לקרנות הפנסיה בשנה האחרונה הסתכמו ב-30 מיליארד שקל, כך שתשואת קרנות הפנסיה הביאה לגידול של 20 מיליארד שקל (תשואה שנתית ממוצעת בקרנות של כ-8%). אך כנראה שלא כל מנהלי ההשקעות רצים להגדיל חשיפה למניות וסיכון. זה ניכר בכך ששיעור המזומנים בקרנות הפנסיה עלה בשנה האחרונה מ-4.5% ל-6%, כלומר – חלק ממנהלי ההשקעות עדיין שומרים על נזילות גבוהה.

הגדלת רכיב המניות נרשמה ” על חשבון” קיטון בשיעור האחזקה באג”ח קונצרניות. שיעורן של אלו ירד מ-11.9% בינואר 2017 ל-10.6% בסוף ינואר 2018. שיעור האחזקה הכולל של אג”ח קונצרניות מסך הקרן עלה  מ-30 מיליארד שקל ל-32.2 מיליארד שקל.

זרימת ההון החוצה: רבות דובר בשנה האחרונה על זרימת ההון של קרנות הפנסיה אל מחוץ לשוק המקומי כדי לגוון את ההשקעות ולפזר סיכונים. בשנה האחרונה, קרנות הפנסיה הגדילו את הרכישה של מניות חו”ל בכ-5.5 מיליארד שקל והאחזקה שלהן עלתה מ-2.2% ל-2.3%. לכך יש להוסיף את השקעות קרנות הפנסיה החדשות בשיעור של 6.7% (שיעור שנשאר קבוע בשנה האחרונה). שיעור זה אינו כולל השקעות ישירות בנכסים מחוץ לישראל.

בשנים האחרונות התחזק תפקידן של קרנות הפנסיה בשוק המימון החוץ בנקאי לעמיתים בקרנות. לאילו יש להוסיף את סך ההלוואות שקרנות הפנסיה נותנים לחברות, תיקי משכנתאות, תשתיות, תעשייה וענפים נוספים בחיפוש אחרי תשואה עודפת למשקיעים. רכיב ההלוואות עלה  בשנה האחרונה בקרנות הפנסיה החדשות משיעור של 7.2% ל-7.46%. סעיף הנכסים האחרים שכוללים בתוכם את ההשקעות האלטרנטיביות צמח בשנה האחרונה מ-4.95% ל-5.7%.

 

קרנות הפנסיה החדשות – ינואר 2018 סך אחזקות שיעור אחזקות
מזומנים ושווי מזומנים 18,293,544 6.01%
אג”ח מיועדות 89,936,575 29.52%
אג”ח ממשלתיות סחירות 21,247,393 6.98%
אג”ח קונצרניות סחירות 27,729,841 9.10%
מניות 78,160,280 25.66%
אג”ח קונצרניות לא סחירות 6,982,895 2.29%
פיקדונות 6,329,893 2.08%
קרנות נאמנות 18,141,093 5.96%
הלוואות 22,722,936 7.46%
נכסים אחרים 15,067,650 4.95%
סה”כ 304,612,101 100.00%

Be the first to comment

Leave a Reply