ראשת תחום מדעי ההתנהגות במשטרה תובעת כמעט חצי מיליון שקל

לטענת ד"ר מיכל מורג, כתוצאה מטעויות שונות בחישוב קצבתה שנבעו מטעויות בנתונים שהתקבלו אצל מנהלת הגמלאות מנציבות שירות המדינה ואשר רק חלקן תוקנו, קצבתה החודשית מופחתת מדי חודש בחודשו

נציבות שירות המדינה נתבעת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם לד”ר מיכל מורג כ-484 אלף שקל. ד”ר מורג, פסיכולוגית קלינית, הועסקה בשירות המדינה בשתי תקופות רצופות: האחת במשטרת ישראל בין היתר בתפקיד פסיכולוגית מערך החבלה וימ”מ בדרגת סגן ניצב, והשנייה ברשות להגנת עדים במשרד לביטחון פנים כראש תחום מדעי ההתנהגות.

בחודש דצמבר 2014 פוטרה ד”ר מורג מהרשות להגנה על עדים והחלה לקבל קצבה בגין שתי תקופות העסקתה בשירות המדינה. ואולם לטענתה כתוצאה מטעויות שונות בחישוב קצבתה שנבעו מטעויות בנתונים שהתקבלו אצל מנהלת הגמלאות מנציבות שירות המדינה ואשר רק חלקן תוקנו, קצבתה החודשית מופחתת מדי חודש בחודשו.

ד”ר מורג מציינת כי החישוב השגוי, המוטעה והשרירותי של קצבתה נוגע לתקופת שירותה במשטרת ישראל. לטענתה היא עדיין מקבלת מדי חודש בחודשו קצבה שגויה המופחתת ונמוכה באופן משמעותי בכ-1,520 שקל לחודש, מהקצבה לה היא זכאית.

לדבריה נוצר מצב אבסורדי לפיו לו הייתה נשארת במשטרה ואף בלי להעלות בדרגה או להתקדם עוד, קצבתה כיום הייתה גבוהה מזו המשולמת לה בפועל.

לטענתה, המדינה הפרה את האמור בחוזה הבכירים באופן חישוב קצבתה, והטעות בנתונים שנמסרו על ידי נציבות שירות המדינה והאופן בו חושבה משכורתה הקובעת אינו מתיישב עם לשון חוזה הבכירים ופרשנותו.

לטענתה הפרשנות הלשונית היחידה לחוזה הבכירים היא שכתב המינוי לפיו תחושב הקצבה בגין תקופת שירותה במשטרה הוא כתב המינוי במשטרה.

עוד טוענת ד”ר מורג כי המדינה הפרה הבטחה מנהלית שנמסרה לה מטעם המשנה לנציב שירות המדינה לפיה זכויותיה הפנסיוניות ותנאי העסקתה לא יפגעו כתוצאה מהמעבר משירות המשטרה להעסקה בשירות המדינה. בנוסף, פגעה המדינה לטענתה באינטרס ההסתמכות שלה על המצגים שנמסרו לה מצד גורמים בכירים בנציבות שירות המדינה כי תנאי העסקתה הכוללים את קצבתה לא יפגעו.

אשר על כן מתבקש בית הדין לחייב את המדינה לשלם לד”ר מורג קצבה מלאה לפי חוזה הבכירים ולהשלים לה את גמלתה (קצבתה ומענק הפרישה) דהיינו את כל הסכומים וההפרשים שלא שולמו לה כיוון שלא חושבו הנתונים הנכונים לגביה במועד פרישתה לגמלאות.

Be the first to comment

Leave a Reply