ראש צוות אכיפה במועצה לצרכנות: לאחר שנחשפתי להתנהלות לא תקינה בארגון, הוחלט לסיים את העסקתי תוך הטחה של רפש נגדי

תגובת המועצה לצרכנות: המצאות ושקרים. מדובר בעובד שכשל בתפקידו ולא עמד במטלותיו

תמונה: Pixabay
תמונה: Pixabay

עו”ד נסים מזרחי, ראש צוות אכיפה אזרחית במועצה הישראלית לצרכנות וממלא מקום היועץ המשפטי של המועצה, טוען כי נחשף להתנהלות בלתי תקינה, מתמשכת ובלתי חוקית בעליל של מנכ”ל המועצה עופר מרום (מינוי זמני). לדבריו הוא הבהיר למרום כי התנהלותו הנה בניגוד לדין, וכי אין בכוונתו לתת את ידו להמשכה של התנהלות נפשעת ושערורייתית זו כדבריו, המהווה שחיתות ופגיעה קשה במנהל תקין ובטוהר המידות.

משום כך טוען מזרחי החליט מרום לפגוע בו, להצר צעדיו, וכן להביא את העסקתו במועצה לידי סיום לאחר כ-13 שנות העסקה, תוך בדיית והטחת רפש של ממש.

מזרחי פנה עתה לבית הדין לענייני עבודה בירושלים בבקשה מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) למניעת פיטוריו ופגיעה בתנאי העסקתו. לטענתו, ההחלטה בדבר סיום העסקתו התקבלה בניגוד לדין, בשרירות לב, מחמת היותו חושף שחיתויות, ובשל מסע ציד אישי על ידי המנכ”ל, מתוך שיקולים זרים ודעה קדומה.

לטענת מזרחי, במסגרת מילוי תפקידו כמ”מ היועמ”ש במועצה הוא נחשף לבקשות שונות ובלתי חוקיות מצדו של מרום. כך לדוגמה הוא התבקש על ידי מרום לנסח חוות דעת הקובעת כי הוא זכאי לקבל כספים שונים באופן אישי לכאורה במסגרת תפקידו, בניגוד מוחלט להוראות הדין, לנוהלי המועצה, ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. בנוסף טוען מזרחי ביקש ממנו מרום להכין חוות דעת המתירה לו לפעול משפטית בניגוד לדין לכאורה במסגרת מילוי תפקידו, בניגוד להוראות הרשות ולהכרעות והחלטות של הוועדה לבדיקת מינויים ברשות.

לדברי מזרחי הוא סירב לבקשתו של מרום להכין חוות דעת בלתי חוקית הקובעת ולמעשה מאשרת לו לקבל שכר כמנכ”ל עבור שלושת החודשים שקדמו למועד מינויו בפועל לתפקיד (החודשים דצמבר-פברואר 2019).

מזרחי טוען כי בשל עמידתו על הוראות הדין וסירובו לפעול בניגוד לדין ולאשר למרום לקבל שכר לו הוא אינו זכאי כלל, החליט מרום להצר את צעדיו, וכך הוא סירב לפעול בהתאם לדין ולמסור לו כתב מינוי קבוע. מרום טוען מזרחי פעל בעורמה עת ניסה ליטול לכיסו כספים אשר ידע כי הוא אינו זכאי להם בדין.

בשלב מאוחר יותר מציין מזרחי הובא לידיעתו כי מרום כיזב בדיווחים רבים ונוספים. לטענת מזרחי מרום פנה אליו בבקשות נפשעות חדשות לבקרים, בכללם בקשה שישולם לו גמול מילואים בניגוד לדין, בנסיבות בהן בהתאם לחוק מרום הוא זה החייב עד היום כספים למועצה. ואולם הוא סירב לדוח דיווח כוזב ולתת ידו להתנהלותו הנפשעת כדבריו של מרום.

לדברי מזרחי הובא לידיעתו כי מרום הנו מפר סידרתי של הוראות הדין וכי זו לא הפעם הראשונה בה הוא מצפצף על הנהלים ומתעלם מהחוק, ובעבר נחקר מספר פעמים כולל תחת אזהרה בנציבות שירות המדינה.

מרום טוען עוד מזרחי החליט לפגוע בתנאי העסקתו מחמת עמידתו על הוראות הדין, וכך לדוגמה החליט שלא לאשר לו תשלום גמול שעות נוספות וכדומה.

לטענת מזרחי הוא הפך למוקצה מחמת מיאוס, מרום התעמר והתעלל בו, לא בחל באמצעים כולל פגיעה קשה בשמו וניסיונות נלוזים לטפול לו האשמות שווא, וכי הוא הפך למושא לעג מצד מרום שהפך אותו ל”יעד חיסול” על ידו ועל ידי חבר מרעיו.

לטענת מזרחי בידיו ראיות לפיהן הצהיר מרום הצהרות כוזבות בדוחות הנוכחות אותן דיווח, וכי ההוצאות הכספות מקופה קטנה גדלו פי 5 ויותר בהוראתו הישירה של מרום, ובמקרים מסוימים נמסרו כספים מזומנים לידיו של מרום בניגוד לנהלים ומבלי שדאג להחזירם לאחר גילוי הטעות, ובמקרה אחר לא הועברו קבלות מתאימות כנגד הוצאת כספים מהקופה בנוסף הוצאות דלק שוטפות בסכום של למעלה מ-4,000 שקל לחודש. עוד טוען מזרחי כי מרום ביצע רכישה של  חבילת שירות לחו”ל מכספי המועצה ללא אישור בסך של 860 שקל.

מזרחי טוען עוד להוצאות גבוהות ושערורייתיות על אירוחים וכיבוד לעובדי המועצה, מסיבות פנים ארגוניות, כיבוד עבור ישיבות הדירקטוריון באלפי שקלים, רישום כוזב של הוצאות אישיות שאינן רלוונטיות למילוי תפקידו הניהולי הזמני של מרום במועצה על חשבון ובמימון המועצה.

עתה מבקש מזרחי מבית הדין להורות על השבתו לעבודתו במועצה אשר העסקתו בה הסתימה דה פקטו לפני כחצי שנה.

מזרחי מציין כי עד עתה לא נתקבלה כל החלטה בבקשתו למשרד מבקר המדינה למתן צו כנגד פיטוריו.

תגובת המועצה לצרכנות:

“המצאות ושקרים. מדובר בעובד שכשל בתפקידו ולא עמד במטלותיו, ועל כן החליטה המועצה לצרכנות לפטרו, באישור ובתיאום מלא עם מועצת המנהלים ועם רשות החברות הממשלתיות. לאחר שכשל, פנה ניסים מזרחי למבקר המדינה; מבקר המדינה לא התייחס לפנייתו. ולכן, בחר מזרחי לפנות בטענות סרק לבית הדין האיזורי לעבודה, ומנסה את מזלו גם מול כלי התקשורת השונים, להם הוא מציע את המצאותיו. המועצה לצרכנות תמשיך לעשות כל שלאל ידה כדי להמשיך ולספק שירות יעיל ואיכותי לציבור בישראל. תגובתנו המלאה והמפורטת תוגש לבית הדין”.

Be the first to comment

Leave a Reply