רגיעה במשק? מדד מנהלי הרכש ירד בחודש דצמבר 2019

מדד מנהלי הרכש בישראל אמנם ירד בדצמבר, אך הוא עדיין מצביע על התרחבות בפעילות מזה ארבעה חודשים

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש דצמבר ב-1.0 נקודות לרמה של 52.8 נקודות. ירידה חלה הן בהזמנות ליצוא והן בהזמנות לשוק המקומי. רכיב התעסוקה מצביע מזה חודשיים על התכווצות בפעילות. מנגד, רכיב תפוקות הייצור עלה ב-1.7 נקודות לרמה של 56.1 נקודות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש דצמבר ב-0.2 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. רמת המדד קרובה לגבול המפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות התעשייתית. בארה”ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש והם מצביעים עתה על מגמות הפוכות – זה שמשתקלל במדד הגלובלי מצביע על התרחבות והשני (ISM) מראה התכווצות בפעילות. מדדי מנהלי הרכש באירופה הצביעו על התכווצות חדה בפעילות התעשייתית בדצמבר – בגוש האירו, המדד שב לרדת והגיע לרמה של 46.3 נקודות והוא מצביע מזה אחד-עשר חודשים על התכווצות בפעילות. בגרמניה ירד המדד לרמה של 43.7 נקודות – והשלים שנה של מדד הנמוך מ-50 נקודות. גם בבריטניה נרשמה ירידה במדד לרמה של 47.5 נקודות – זהו החודש השמיני ברציפות שהמדד מתחת לרמת ה-50 נקודות. בסין המדד ירד לרמה של 51.5 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל אמנם ירד בדצמבר, אך הוא עדיין מצביע על התרחבות בפעילות מזה ארבעה חודשים. רמת מדד מנהלי הרכש מאותתת על עלייה מתונה בייצור התעשייתי, שנשענת יותר על ההזמנות המקומיות.

ההזמנות ליצוא ירדו ב- 3.9 נקודות ועברו להצביע על התכווצות. על אף חתימת השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה”ב לבין סין, ענף התעשייה בעולם נותר פגיע, והחולשה ניכרת גם ביצוא התעשייתי של ישראל – נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 6.9% בשלושת החודשים האחרונים במונחים שנתיים, זאת בהמשך לירידה של 10.6% בחודשים יולי-ספטמבר 2019. ירידה נרשמה גם ביבוא חומרי גלם.

Be the first to comment

Leave a Reply